Geografisch thema

Voorzorgstraat

ID: 8261   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8261

Beschrijving

De Voorzorgstraat ontstond bij de aanleg van de zogenaamde "Voorzorgwijk", de eerste en enige arbeiderswoonwijk die de "Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken van Leuven" vanaf 1922 liet bouwen volgens het principe van de tuinwijk. Ze verbindt via een overbouwde poortdoorgang de Heilige-Geeststraat met de Bankstraat volgens een brede, de steile Westhelling opklimmende straat. Het tuinwijkprincipe, in het algemeen een raster van al dan niet kronkelende straten waaraan woonhuizen zijn geschikt in open of halfopen bebouwing, is omwille van de beperkte ruimte in het bouwblok tussen de Heilige-Geest-, Bank- en Tervuursestraat, slechts als één ontsluitingsweg toegepast, met een afgeschuinde en verbrede hoek, waartegenover een korte, doodlopende insteek. Met uitzondering van de nrs. 2-6 die reeds in 1921 waren gebouwd door T. Van Dormael, werden er in totaal 64 woningen opgetrokken volgens de plannen van L. Spéder en J. Vanderveken. De architecten ontwikkelden enkele typewoningen van doorgaans twee bouwlagen, opgetrokken in rode baksteen onder pannen zadeldaken, die op het terrein in zes varianten werden geschakeld tot aaneengesloten of halfopen bebouwing. De ruime woningen, met voor een arbeiderswijk aanzienlijke voor- en achtertuinen, bleken echter voor de woningbouw- maatschappij onrendabel en men diende in de daaropvolgende projecten door de hoge grondprijzen terug over te schakelen op rijwoningbouw (Heilige Geeststraat nr. 108-168, 1926).

 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 82399 (bouwverg. 12.01.1923).

 • LAHAYE P.J., Alles gaat voorbij…maar de kerk blijft staan. Een boek over de opkomst, groei, bloei, ondergang en wederopstanding van verenigingen, scholen, kloosters, bekende figuren...in de Sint Jacobswijk te Leuven, Leuven, 2002, p. 30.
 • Leuven, een stad die groeit, tentoonstellingscatalogus, Leuven, 1975, p. 119.
 • PERSOONS E., STAES J., OOSTERLYNCK L., Steden van België. Leuven, Brussel, 1984, p. 103.
 • Stadsboek Leuven, Leuven, 1985, p. 100.
 • UYTTENHOVE P., CELIS J., De Wederopbouw van Leuven na 1914, Leuven, 1991, p. 165.
 • VOLLEN & CHRISTOPHE, Structuurplan Leuven, Beeld van een planningsproces, Leuven, 1982, p. 17.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoningen, Voorzorgwijk

 • Omvat
  Rij arbeidershuizen

 • Is deel van
  Leuven

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Voorzorgstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8261 (Geraadpleegd op 03-12-2020)