Geografisch thema

Arthur De Greefstraat

ID
8265
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8265

Beschrijving

De Arthur De Greefstraat, genoemd naar de pianist en componist Arthur De Greef (1862-1940) is één der recentste straten van de Leuvense binnenstad. Ze werd naar een ontwerp van de stadsingenieur Marcel Lens aangelegd in 1937, nadat de stad de grond aankocht van de brouwerij Breda (Vaartstraat) op de nog open gebieden van de westhelling tussen de Kapucijnenvoer en de Heilige-Geeststraat. Pas vanaf 1939 worden de noordelijke kavels aan de zijde van de Heilige-Geeststraat aangesneden en bescheiden modernistische rijwoningen gebouwd van twee bouwlagen: nrs. 26-34. Hiervan is het nr. 26 (1940) een typisch voorbeeld, opgetrokken in gele baksteen, met een verdiept portaal en dito balkon, afgeronde simili rechtstanden en doorlopende onder- en bovendorpels. Pas na de Tweede Wereldoorlog komt het straatbeeld verder tot stand aan de zijde van de Kapucijnenvoer met grotere rijhuizen van twee tot drie bouwlagen in een onopvallende architectuur. De noordzijde wordt in 1974 vervolledigd met de bouw van drie grotere volumes met appartementen van vier bouwlagen (nr. 10-14). De zuidzijde blijft na het nr. 11 onbebouwd omwille van het grote niveauverschil tussen de opgehoogde straat en het veel dieper liggend natuurlijk niveau; hier komt later het buurtspeelplein ‘Arthur De Greef plein’ tot stand, grenzend aan de zijmuur van het slachthuis. Het zicht in de straat wordt vooral bepaald door de bomenrij aan het speelplein en het boven de huizen in de Heilige-Geeststraat uitkomende klokketorentje van de voormalige kartuis.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 100954 (bouwverg. 16.12.1940).
  • LAHAYE P.J., Alles gaat voorbij...maar de kerk blijft staan. Een boek over de opkomst, groei, bloei, ondergang en wederopstanding van verenigingen, scholen, kloosters, bekende figuren...in de Sint Jacobswijk te Leuven, Leuven, 2002, p. 2.

Bron: MONDELAERS L. & VERLOOVE C. met medewerking van VAN ROY D., VAN DAMME M. en MEULEMANS K. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Leuven binnenstad, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verloove, Claartje; Mondelaers, Lydie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Stadswoning van 1939

  • Is deel van
    Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Arthur De Greefstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/8265 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.