Geografisch thema

Drinkwaterstraat

ID
8268
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8268

Beschrijving

De Drinkwaterstraat verbindt de Parijsstraat met de kruising van de Wieringstraat, de Onze-Lieve-Vrouwstraat en de Sint-Barbarastraat, en buigt aan de onpare zijde in een licht gebogen tracé af naar de Sint-Barbarastraat. Ze dankt haar naam aan het drinckwaeter, een open drinkplaats aan de Dijle op de kruising met de Wieringstraat en werd vroeger ook Lange of Grote Wiering genoemd, om een onderscheid te maken met de Kleine Wiering, de huidige Wieringstraat. Hoewel archivalia aantonen dat de Drinkwaterstraat ooit een multi-functionele straat was met woningen, een brouwerij (nrs. 1-7) en handelspanden (nr. 18), bestaat de bebouwing er vandaag uitsluitend uit woonhuizen. Sommige panden hebben tot de 17de eeuw opklimmende kernen, maar werden in de loop der jaren sterk verbouwd, zoals de nrs. 21 en 28: enkel resten van negblokomlijstingen met kwarthol profiel, sporen van ontlastingsbogen, en de ankers met kram en krul (nr. 21) herinneren nog aan hun oorspronkelijke toestand. Voorts een enkele 18de-eeuwse woning (nr. 6), wat 19de-eeuwse huizen (nrs. 18-20), en ensembles van vroeg 20ste-eeuwse burgerhuizen (nrs. 1-7 en 12-16), die het straatbeeld sterk bepalen door hun lijstgevels met banden en ontlastingsbogen in witte baksteen.

Gezien van uit de Parijsstraat, heeft de Drinkwaterstraat een vrij gesloten karakter, enerzijds door de geringe breedte van de gekasseide straat en anderzijds door de hoge, aaneensluitende bebouwing die ongeveer in de helft van de straat aan de onpare zijde abrupt doorbroken wordt ten gevolge van recente afbraak.


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

 • Omvat
  Bel-etageburgerhuis

 • Omvat
  Classicistische stadswoning

 • Omvat
  Dubbelhuis

 • Omvat
  Ensemble van burgerhuizen

 • Omvat
  Geheel van burgerhuizen

 • Omvat
  Grondig aangepast woonhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Rijhuis gedateerd 1757

 • Omvat
  Rijhuis in leembouw

 • Omvat
  Twee burgerhuizen

 • Is deel van
  Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Drinkwaterstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8268 (Geraadpleegd op 23-06-2021)