Geografisch thema

Arendstraat

ID
8282
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8282

Beschrijving

Korte verbindingsstraat tussen Koning Leopold I-straat / Monseigneur Ladeuzeplein en Ravenstraat.

Getrokken in de periode 1806-1815, gelijktijdig met de aanleg van de "Place Napoléon" (huidig Monseigneur Ladeuzeplein) en omringende straten, op de vrijgekomen terreinen van het gesloopte clarissenklooster. Haar vroegere benaming luidde: "Klein Ravenstraat".

Voorheen aan beide zijden enkel bebouwd op de hoekpercelen met het plein en de aangrenzende straten. Na de teisteringen door Wereldoorlog I werd de onpare zijde ingenomen door een ensemble wederopbouwarchitectuur dat werd opgetrokken samen met het hoekpand met de Koning Leopold I-straat, de pare zijde door de zijgevel van Universiteitsbibliotheek (1921-1928, architecten W. en C. Warren).

  • CRAB J., e.a., Leuven, een stad die groeit. Een gemeenschap bouwt aan haar milieu, Leuven, 1975, p. 101.
  • MEULEMANS A., Atlas van Oud-Leuven, Leuven, 1981, p. 30.
  • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 199.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

  • Omvat
    Zes burgerhuizen door architect J. Vranckx

  • Is deel van
    Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Arendstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8282 (Geraadpleegd op 22-06-2021)