Geografisch thema

Burgemeestersstraat

ID
8284
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8284

Beschrijving

Rechte verbindingsstraat tussen de Tiensestraat en het Quinten Metsysplein, grosso modo halverwege gekruist door de Blijde Inkomststraat. Zij maakt deel uit van het geheel der straten die in het oostelijke stadsontwikkelingsgebied tussen de Diestsestraat en de Tiensestraat in rastervorm werden aangelegd en waarvoor stadsarchitect F. H. Laenen tussen 1836 en 1839 de plannen uittekende (zie Martelarenplein). Voorheen liep hier een oude buurtweg, de Poelstraat - met aan de monding een waterpoel zogenaamd "de Swerten Poel" (vermeld in 1469) -, waarvan het tracé in de nieuw getrokken straat grotendeels werd gevolgd. Ontsloten door de particulier M. Delvaux, werd de straat reeds vanaf 1838 bebouwd met doorsnee arbeiderswoningen en rijhuizen: in een eerste fase in het gedeelte tussen Blijde Inkomststraat en Quinten Metsysplein, vervolgens na 1850/1855 (zie kadastraal plan) in het eerste straatgedeelte. Jaarrapporten van 1850-1851 zouden volgens J. Celis ook melden dat de huizen werden witgekalkt.

Heden vertoont het straatbeeld een sterk heterogeen karakter, met overwegend in de 20ste eeuw verbouwde of nieuw gebouwde woningen en schaalvergrotende appartementsgebouwen, naast de inplanting van het bioscoopcomplex "Studio" en garageboxen ter plaatse van de vroegere "Loogang", die als een "bataillon carré" samen met de noordzijde van de Mathildegang door de koetsier A. Peeters in 1839 werd opgericht met een 40-tal arbeidershuisjes en deels in 1951, deels in 1960 werd gesloopt.

De oorspronkelijke basisbebouwing wordt nog vertegenwoordigd door een aantal minder of meer aangepaste panden, van twee tot drie bouwlagen en dito traveeën, met overwegend rechthoekige muuropeningen. Onder meer 13, met getoogde bovenvensters en blind mezzanino; 35-39, volgens een vermoedelijke bouwvergunning daterend van 1851 en oorspronkelijk met repeterend schema en onder zadeldaken met zelfde nokhoogte; verder de iets ruimere rijwoningen 30 en 34 tot 42, een reeks met drie bouwlagen in verkleinende ordonnantie en geleding door doorgetrokken lekdrempels,en het repetitief opgestelde ensemble 43 tot 49, met blindvensters in de deurtravee, kordongeleding en die, op het met schijnvoegen bepleisterde 49 na, een beschilderd baksteenparement vertonen met gecementeerde muurbanden en boogstenen De afgeschuinde hoekpanden 17 (Blijde Inkomststraat) en 20-22 dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 9545 (bouwverg. 20.06.1851).

  • CELIS J., De Leuvense stationswijk, 1875-1875. Het ontstaan en de ontwikkeling van een stadsbeeld in de negentiende eeuw, onuitgegeven licentiaatverhandeling, K.U.Leuven, 1985-1986, p. 94, 98, 151-152.
  • DE COOMAN M., De Leuvense gangen, onuitgegeven licentiaatverhandeling K.U.Leuven, 1980, 83-84.
  • MEULEMANS A., Atlas van Oud-Leuven, Leuven, 1981, p. 266, 268, 340.
  • UYTTERHOEVEN R., Leuven weleer. De Nieuwe Bovenstad: tussen "Statiestraat" en Tiensevest, deel 2, Leuven, 1986, fig. 68a-b.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgemeestersstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8284 (Geraadpleegd op )