Geografisch thema

Jan Stasstraat

ID
8288
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8288

Beschrijving

Vrij korte straat die een rechte verbinding vormt tussen Vital Decosterstraat / Monseigneur Ladeuzeplein en Bondgenotenlaan en die halverwege aan pare zijde geopend is voor de Bogaardenstraat. Aanvankelijk "Schoonzichtstraat" genoemd, ontleent zij haar huidige benaming aan de bekende chemicus en toxicoloog Jan Stas (Leuven 1813 - Sint-Gillis/Brussel 1891), die aan de Leuvense Universiteit promoveerde als doctor in de geneeskunde, te Parijs meewerkte met de bekende Franse scheikundige en staatsman J.B.A. Dumas, en in 1840 benoemd werd tot professor in de chemie aan de Militaire School te Brussel.

De Jan Stasstraat maakt deel uit van het geheel der straten die in het oostelijke stadsontwikkelingsgebied tussen de Diestsestraat en de Tiensestraat rastervormig werden aangelegd volgens het in 1839 goedgekeurde rooilijnenplan van toenmalig stadsarchitect F. H. Laenen (zie Martelarenplein). Voordien eindigde haar traject ter hoogte van de Bogaardenstraat. Met de aanleg in 1843-1844 van de "Statiestraat" (Bondgenotenlaan) werd haar tracé echter verlengd en aangesloten op deze nieuwe laan.

Heden getuigen nog een aantal panden van de 19de-eeuwse bebouwing, zij het met aanpassingen. Zie de als ensembles opgetrokken nummer 4 (hoek Bogaardenstraat) en 6, volgens de vermoedelijke bouwaanvraag daterend van 1891, en nummer 8 en 10, vergund in 1895: alle oorspronkelijk met bepleisterde lijstgevels, heden op het beter bewaarde nummer 8 na met volledig verbouwde begane grond. Voorts wordt het straatbeeld gemarkeerd door historiserende wederopbouwarchitectuur daterend van na de teisteringen door Wereldoorlog I. Schaalvergrotende onderbreking door kantoor- en appartementscomplexen die werden opgericht vanaf de jaren 1950.

 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 52078 (bouwvergunning 11.06.1891); dossier 56795 (bouwvergunning 21.03.1895).
 • CELIS J., De Leuvense stationswijk, 1875-1875. Het ontstaan en de ontwikkeling van een stadsbeeld in de negentiende eeuw, onuitgegeven licentiaatverhandeling, K.U.Leuven, 1985-1986, p. 62-64.
 • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 199, 223.

Bron: MONDELAERS L. & VERLOOVE C. met medewerking van VAN ROY D., VAN DAMME M. en MEULEMANS K. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Leuven binnenstad, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verloove, Claartje; Mondelaers, Lydie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Eclectisch hoekhuis

 • Omvat
  Neoclassicistische stadswoning

 • Omvat
  Wederopbouwburgerhuizen

 • Omvat
  Wederopbouwwoonhuis

 • Is deel van
  Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Jan Stasstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/8288 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Leuven

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.