Geografisch thema

Savoyestraat

ID: 8295   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8295

Beschrijving

Korte, sinds 1989 verkeersvrije wandelstraat tussen Tiensestraat en Leopold Vanderkelenstraat.

Eertijds gekend als "Pennincstrate", reeds geciteerd in 1357. Haar huidige benaming ontleent ze aan het voormalige "College van Savoye", dat hier aan de pare zijde (nummer 6) werd gesticht in 1551: het werd later omgevormd tot een prestigieus herenhuis dat in 1920 werd ontsloten als het huidige "Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens". In 1870-71 onderging de straat, evenals de omringende wegenis, een gedeeltelijke verbreding tijdens de laatste aanlegfase van de Bondgenotenlaan, met name haar verlenging van de Leopold Vanderkelenstraat tot de Grote Markt. De verwoesting van het Leuvense stadscentrum in 1914 had ook hier in de Savoyestraat een gedeeltelijke wederopbouw van panden tot gevolg.

Behalve het vermelde Vander Kelenmuseum en zijn markante toegang, is de vooroorlogse bebouwing nog vertegenwoordigd door de thans ontpleisterde neoclassicistische panden nummers 8 en 10, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw; verder door het eclectische nummer 9, een restant van oorspronkelijk drie gelijkaardige woningen die werden opgetrokken in 1909 naar ontwerp van architect F. Vandeput, en door het belendende nummer 11, in 1910 gebouwd in een art nouveau getinte eclectische stijl, met vrij originele vormgeving en detaillering zie muuropeningen, overhoekse erker, tegeltableau en metselmozaïek, doch thans met vernieuwd schrijnwerk. Voorts wordt de straat aan onpare zijde ingeleid door wederopbouwarchitectuur, zie het door architect C. Goemans symmetrisch en neotraditioneel opgevatte nummer 3 van 1924, en verderop bepaald door kleinschalige appartementsgebouwen uit de jaren 1950.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 71005 (bouwverg. 07.06.1909); doss. 71656 (bouwverg. 21.03.1910); doss. 83842 (bouwverg. 31.03.1924).
  • CELIS J., De Leuvense stationswijk, 1875-1875. Het ontstaan en de ontwikkeling van een stadsbeeld in de negentiende eeuw, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, K.U.Leuven, 1985-1986, p. 141-148.
  • MEULEMANS A., Atlas van Oud-Leuven, Leuven, 1981, p. 35.
  • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 239.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Savoyestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8295 (Geraadpleegd op 27-11-2020)