Geografisch thema

Theresianengang

ID
8296
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8296

Beschrijving

Heden T-vormige gang, toegankelijk in de Ravenstraat tussen nr. 26 en 28.

Het bredere inleidende gedeelte vormt in feite een restant van de vroegere "Muizenstraat" - op het primitief plan figurerend als een quasi onbebouwde veldweg - die, voor de aanleg van de Blijde Inkomststraat tussen Ravenstraat en Maria-Theresiastraat, in 1848-1849 werd afgesloten en herleid tot "Theresianengang". In 1896 werd hieraan het haaks aansluitende smalle beluik toegevoegd, dat oorspronkelijk in 1839 als "Hazengang" was opgericht door P. de Beukelaer, een slotenmaker, en in de tweede helft van de 20ste eeuw deels werd gesloopt.

De huidige benaming verwijst naar de hier eertijds nabij gelegen tuinen van het klooster van de theresianen of ongeschoeide karmelietessen (Tiensestraat).

Nrs. 1-7. Bewaarde eenvoudige arbeiderswoningen van anderhalve à twee bouwlagen en twee traveeën onder zadelbedaking. Gekalkte verankerde baksteenbouw met overwegend bepleisterde en beschilderde plinten, beschilderde lateien en lekdrempels, rechthoekige muuropeningen en blinde deurtraveeën.

  • DE COOMAN M., De Leuvense gangen, onuitgegeven licentiaatverhandeling K.U.Leuven, 1980, 97-100.
  • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 239.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Theresianengang [online] https://id.erfgoed.net/themas/8296 (Geraadpleegd op )