Geografisch thema

Willemsstraat

ID
8297
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8297

Beschrijving

Genoemd naar J.D. Willems, raadsheer bij het Hof van Beroep te Brussel, die op eigen initiatief in 1835 dwars door zijn eigendom een verbindingsstraat tussen de Bogaardenstraat en de Justus Lipsiusstraat trok.

De voornamelijk aan de zuidelijke straatzijde in loten verkavelde en opgekochte percelen werden ingevuld door een aaneensluitende bebouwing met rijwoningen, die voor het merendeel dateren uit de jaren 1840-1850. Het zijn eenvoudige, veelal in reeksen opgetrokken kleine arbeidershuizen van anderhalve tot twee bouwlagen met mezzanino en twee traveeën onder zadeldaken. De diverse varianten hierbinnen worden geïllustreerd door de straatwand nr. 6 tot 28 en verder ook door een aantal inmiddels geïsoleerde restanten of drastischer aangepaste voorbeelden, zoals onder meer nr. 40-42, 46, 48, 56, 58, 66, 72, 74, 88. Het huidige ensemble nr. 30, 32 resulteert blijkbaar volgens archiefgegevens van de opsplitsing in 1891 van een voorheen ruimer pand. Deze pare zijde wordt afgesloten door de gespiegelde nrs. 92, 94, met beluikte benedenvensters voorzien van een houten bovendorpel.

De overzijde van de straat wordt afgezoomd door de tuin- en afsluitingsmuren en de achtergebouwen van de panden aan Koning Leopoldstraat I-straat, voorts door recentere nieuwe bouw en, in het laatste straatgedeelte, door de reeks nr. 17 tot 23: een heden deels aangepaste, latere versie van doorsnee arbeidersbebouwing, met drie traveeën volgens repeterend schema en rondbogige venstervormen op de bovenverdieping, gedicht in de middentravee.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 41759 (bouwverg.10.01.1884).

  • CELIS J., De Leuvense stationswijk, 1875-1875. Het ontstaan en de ontwikkeling van een stadsbeeld in de negentiende eeuw, onuitgegeven licentiaatverhandeling K.U.Leuven, 1985-1986, p. 47-48.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

  • Omvat
    Arbeiderswoningen

  • Is deel van
    Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Willemsstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8297 (Geraadpleegd op )