Geografisch thema

Magdalenastraat

ID: 8337   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8337

Beschrijving

Van Torhoutse Steenweg naar Stationslaan met licht gebogen straattracé. Naamgeving naar het tot 1578 hier aanwezige Magdalenaklooster, een tehuis voor "dulle lieden" en melaatsen. Het gebouwencomplex staat weergegeven op de kaart van Marcus Gerards (1562). Na de afbraak van het complex in 1578 werden de zieken overgebracht naar het hospice "Nazareth" op de Garenmarkt te Brugge.

Van 1893 tot 1957 aanwezigheid van het horticultuurbedrijf Frederik Sander. Het bedrijf nam de gronden in tussen de Magdalenastraat en de Torhoutse Steenweg en legde zich toe op het kweken van orchideeën. Uitbreidingen in 1895, 1896, 1903 en 1905. Verdere uitbreidingen volgden in 1911 en 1913 met de bouw van een reservoir en twee serres. In 1914 volgt nog de bouw van een inpakzaal. Het resultaat van een totaal terrein van 20 ha. Na het verdwijnen van het bedrijf in 1957 werden de gronden systematisch verkaveld.

De pare kant van de straat wordt enerzijds ingenomen door een school met bijhorende sportvelden en bijgebouwen in fasen tot stand gekomen tussen 1972-1981 en anderzijds door grote appartementsblokken uit de jaren 1960-1980. De onpare kant wordt gedomineerd door de Magdalenazaal (Edgar de Smedtplantsoen) gebouwd in 2000 naar ontwerp van architect Ivan Decoster (Jabbeke). Gebouwd op de in 1996 vrijgekomen gronden van het Edgard De Smedtstadion van Cercle Brugge.

  • Dienst Urbanisatie en Ruimtelijke Ordening, Bouwvergunningen, nr. 3093/2000.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 35/1911, nr. 18/1913, nr. 28/1914.
  • PENNICK J., Toponymen langs de Diksmuidse Heirweg, in Brugs Ommeland, nr. 3, 1961, p. 3-4.
  • RAU J., Een eeuw Brugge 1800-1900, deel 1, 1999, p.189-190.
  • VAN OUTRYVE D' YDEWALLE S., Beschrijving der gemeente St. Andries, 1930, p. 13, 89.
  • VAN OUTRYVE D' YDEWALLE S., Geschiedenis van de parochie Sint-Andries, p. 251-253.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Vanwalleghem A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Magdalenastraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8337 (Geraadpleegd op 29-11-2020)