Geografisch thema

Torhoutse Steenweg (Sint-Andries)

ID: 8350   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8350

Beschrijving

Drukke uitvalsweg loopt van Canadaplein naar grens tussen het grondgebied Loppem (Zedelgem) en Torhout. In 1751 aangelegd, in het tracé van een reeds bestaande aarden weg, in één rechte lijn en afgeboord met bomen. Het initiatief ging uit van Karl-Theodor von Neuberg, heer van Wijnendale, die het wegtraject Brugge–Roeselare–Menen wou verbeteren. In 1754 waren de werken voltooid. Er ontstonden toen ‘diligence’-verbindingen tussen Brugge en Menen. In 1929 wordt de toenmalige kasseiweg vernieuwd en verbreed, en in 1957 nogmaals heraangelegd en verbreed.

Heterogeen straatbeeld is fasengewijs tot stand gekomen. Oudste bebouwing uit de laat 19de - begin 20ste eeuw bestaat enerzijds uit eenvoudige woningen met bakstenen verankerd parement en anderzijds woningen in eclectische stijl vooral te situeren in het begin van de Torhoutse Steenweg. Grote bouwactiviteiten in de jaren 1930. Die woningen illustreren verschillende stijlen met name art deco, modernisme, historiserende stijl. Sommige met vrij eenvoudig, bakstenen parement soms verlevendigd met bepleisterde en witbeschilderde elementen. De ene meer aansluitend bij het modernisme door onder andere de vormgeving van de muuropening, de sobere ornamentiek, de volumewerking zie nummer 7 (1937), nummer 9 (1936), nummer 17, nummer 69, nummer 73-77, nummer 78, nummer 80, nummer 82, nummer 84, nummer 90, nummer 99, nummer 10, nummer 132. Anderzijds meer aansluitend bij de traditionele stijlen zie nummer 40, nummer 67, nummer 70, nummer 72, nummers 74-76, nummer 91, nummers 93-95. Bij sommige verschillend baksteengebruik zie nummer 69, nummers 74-76, nummers 225-227, nummers 229-231.

Enkele schaarse voorbeelden van alleenstaande villa's in typische regionalistische stijl (zie nummer 107). Vanaf de jaren 1960 tot op heden wordt de gevelrij doorbroken door nieuwbouwappartementen. Straatgedeelte voorbij de expresweg enerzijds horend bij Sint-Michiels wordt bepaald door alleenstaande villa's en de bossen horend bij het kasteel Perenboomveld (zie Torhoutse Steenweg) en Tillegem. Beiden opgenomen in de landschapsatlas als ankerplaatsen.

 • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg, Monumenten en landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS Vlaanderen.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 128/1936, nr. 56/1937.
 • BERTEN J., Merkwaardige huizen, in Kroniek van Sint-Andries, nr. 94, 1997, p. 15.
 • JACOBS M., Zij, die vielen als helden ... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, deel 2, 1996, p. 360.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen te Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 216.
 • VAN OUTRYVE D' YDEWALLE S., Beschrijving der gemeente St. Andries, 1930, p. 15, 116.
 • VAN OUTRYVE D' YDEWALLE S., Geschiedenis van de parochie Sint-Andries, p. 227-229.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Vanwalleghem A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl van 1899

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van Firmin Koentges

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van François Van Stichel

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van Maurice Vermeersch

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van P. Vandewalle

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van Walter Isselee

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door J. Waldack

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Maurice Vermeersch

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Norbert Bullynck

 • Omvat
  Burgerhuis van 1935

 • Omvat
  Burgerhuis van 1935

 • Omvat
  Burgerhuis van 1935 ontworpen door Luc Rotsaert

 • Omvat
  Burgerhuis van 1937

 • Omvat
  Doorgang tot het Cercle Brugge stadion Edgard De Smedt

 • Omvat
  Dorpswoning van 1924

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis naar ontwerp van Thierry Nolf

 • Omvat
  Eclectische burgerhuizen naar ontwerp van Firmin Koentges

 • Omvat
  Eclectische stadswoning uit 1903

 • Omvat
  Gedenksteen voor drie vermoorde burgers

 • Omvat
  Gespiegelde burgerhuizen

 • Omvat
  Herberg De Klokke

 • Omvat
  Herberg naar ontwerp van Antoine Dugardyn

 • Omvat
  Herberg van 1911

 • Omvat
  Herenhuis in neoclassicistische stijl van 1927

 • Omvat
  Herenhuis naar ontwerp van Maurice Vermeersch

 • Omvat
  Herenhuis ontworpen door Leo Franssens

 • Omvat
  Kasteel Pereboomveld

 • Omvat
  Modernistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis ontworpen door Maurice Vermeersch

 • Omvat
  Reeks dorpswoningen

 • Omvat
  Samenstel van burgerhuizen ontworpen door Jos. vander Schaeghe

 • Omvat
  Samenstel van winkel en woonhuis van 1938

 • Omvat
  Stadswoning in eclectische stijl

 • Omvat
  Villa des Raisins van 1898

 • Omvat
  Winkel van 1927

 • Is deel van
  Sint-Andries

 • Is gerelateerd aan
  Torhoutse Steenweg (Sint-Michiels)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Torhoutse Steenweg (Sint-Andries) [online] https://id.erfgoed.net/themas/8350 (Geraadpleegd op 21-01-2021)