Geografisch thema

Beigemsesteenweg (Grimbergen)

ID
8363
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8363

Beschrijving

Noordelijke uitvalsweg in het verlengde van de Brusselsesteenweg tot aan de grens met Beigem. Deel uitmakend van de belangrijke historische as tussen Brussel en de Rupel in Ruisbroek die onderweg in de dorpen voornamelijk als Brusselschebaen gekend was. Oudere benamingen zijn "'s Heerenstraete" (1591) en "Straete van Beyghem op Bruessel" (1699 en circa 1860). Huidig tracé in 1913 ingetekend op het kadaster.

Heterogene bebouwing van rijhuizen, gekoppelde enkelhuizen en vrijstaande villabouw vanaf 1920. Nr. 114: eenvoudige dorpswoning van circa 1926 van twee traveeën en twee bouwlagen met geprofileerde kordons in simili die op de bovenverdieping een Palladiaans geïnspireerd venster volgen. Typische enkelhuizen van de jaren 1930 van twee bouwlagen, een smalle deur- en bredere -meestal hoger opgetrokken- venstertravee waarin erkers en balkons verwerkt zijn. De gevels worden verlevendigd met accenten van natuur- of similisteen en worden voorafgegaan door voortuintjes met veelal bewaarde omheining: nrs. 14, 16, 26, 28, 38, 42, 144, 146 en 187. Twee vrijstaande villa's met expressief metselwerk uit dezelfde periode: nr. 40 en nr. 52 met art-deco- invloed en fraai bewaard hekwerk. Nrs. 215-217: repetitief gekoppelde arbeidershuizen van twee traveeën en twee bouwlagen met decoratieve verwerking van witte baksteen en getoogde muuropeningen. Nr. 217 met verhoogde venstertravee onder trapgeveltje.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Grimbergen: 1913/64 en 1926/31.

  • DELESTRE, J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave o.l.v. H. DE SCHEPPER, dl. II, Grimbergen, 1987, p. 211.
  • VERBESSELT, J., Het Parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13e eeuw, dl. III, Tussen Zenne en Dender, dl. II, Pittem, 1964, p. 160.

Bron     : Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Damme, Marjolijn


Relaties

  • Omvat
    Boerenhuis Oosters- of Oesterhuis

  • Is deel van
    Grimbergen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Beigemsesteenweg (Grimbergen) [online] https://id.erfgoed.net/themas/8363 (Geraadpleegd op )