Geografisch thema

Brusselsesteenweg

ID
8366
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8366

Beschrijving

Sterk stijgende uitvalsweg ten zuiden van het centrum richting Strombeek-Bever, tussen de Wolvertemsesteenweg en de Spaande Lindebaan.

Oorspronkelijk een holle weg die deel uit maakte van de historische noord-zuid-as tussen Brussel en de Rupel te Ruisbroeck; in de 16de eeuw "'s Heerenstraet" genoemd, later "Brusselschebaen". Op het einde van de 18de eeuw gekasseid. Naar aanleiding van de aanleg van de buurtspoorwegen in 1887 werd de steenweg verbreed en circa 1911 op de hoek met de Wolvertemsesteenweg een station en stelplaatsen opgetrokken. In 1984-85 werden de tramsporen verwijderd en de Brusselsesteenweg nogmaals verbreed en rechtgetrokken.

Tot ver in de tweede helft van de 19de eeuw quasi onbebouwd gebleven met uitzondering van enkele panden ter hoogte van de Maalbeek. Heden zeer heterogene bebouwing met in het begin van de straat voornamelijk rijhuizen uit eind 19de-begin 20ste eeuw en vanaf de Luiaardweg vrijstaande villabouw eveneens uit de 20ste eeuw.

Nummer 37 "In den Hert", opgenomen in de inventaris "Bouwen door de eeuwen heen" van 1977, werd gedeeltelijk gesloopt. De lager gelegen boerderij met herberg aan de noordoever van de Maalbeek bestond uit een drietal volumes waarvan het 17de-eeuwse woonhuis annex herberg werd gesloopt in 1984-1985 bij de heraanleg van de steenweg. De langsschuur is "1879" gedateerd. De parallel gelegen stal werd in zijn huidige volume in 1909 op het kadaster ingetekend maar bezit een oudere kern, getuige hiervan het lagere stalgedeelte met ouder metselwerk en afgewolfd zadeldak aan de achterzijde. De naam blijft voortleven in een café aan de overzijde van de straat (nummer 20).

Naast nummer 81 witstenen getrapt monument met bronzen plaat ter ere van de Gaston Geleyn (1892-1946), portretschilder van koning Albert I, die hier woonde. De woning werd gesloopt.

Nummer 99 "Koninklijk Atheneum" opgetrokken vanaf de jaren 1960 en steeds verder uitgebreid tot een omvangrijk scholencomplex dat achter de huizen van de Brusselsesteenweg doorloopt en reikt van aan de Lagesteenweg tot aan Speelbroek.

 • Gemeentearchief Grimbergen: doos 501.34, wijziging straatnamen, 24 april 1980.
 • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Grimbergen: nummer 37: 1909/13 en 1985/26.
 • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, dl. 2n, Vlaams Brabant. Halle-Vilvoorde, Gent, 1977, p. 186-187.
 • DELESTRE, J.B.; Uit het verleden van Grimbergen, deel II, bewerkte en geannoteerde uitgave, Grimbergen, 1987, p. XVIII, 192, 208 en 211.

Bron: VAN DAMME M. met medewerking van DEBACKER I. & BOEKSTAL P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Van Damme, Marjolijn
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  De Lucashoeve

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Grote gesloten hoeve

 • Omvat
  Handelspand

 • Omvat
  Herberg In den Hert

 • Omvat
  Hoekpand en reeks burgerhuizen

 • Omvat
  Modernistisch burgerhuis

 • Omvat
  Reeks arbeiderswoningen

 • Omvat
  Stelplaats van de buurtspoorwegen

 • Omvat
  Woon- en handelspand

 • Is deel van
  Grimbergen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Brusselsesteenweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/8366 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.