Geografisch thema

Guldendal

ID
8369
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8369

Beschrijving

Gebogen straat tussen de Prinsenstraat en de de Merodestraat, aanvankelijk De Mérodestraat, volgens het notulenboek van de gemeenteraad sinds 1966 't Guldendael.

De naam verwijst vermoedelijk naar de plaats waar de schuttersgilde haar terreinen had. In de 16de eeuw verkreeg zij door ruil een stuk grond aan de Onze-Lieve-Vrouwstraat, maar de naam "Guldendael" bleef voortleven.

De gehele noordzijde wordt ingenomen door het voormalige Prinsenhof, de overkant werd in de loop van de tweede helft van de 20ste eeuw verkaveld en bebouwd met vrijstaande villa's.

  • DELESTRE, J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave o.l.v. H. DE SCHEPPER, dl. II, Grimbergen, 1987, p. 199-200.

Bron     : Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Damme, Marjolijn
Datum  : 2005


Relaties

  • Omvat
    Opgaande wintereiken in Prinsenbos

  • Omvat
    Twee opgaande wintereiken in het Prinsenbos

  • Is deel van
    Grimbergen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Guldendal [online] https://id.erfgoed.net/themas/8369 (Geraadpleegd op 13-06-2021)