Geografisch thema

Hof ter Weerdestraat

ID: 8370   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8370

Beschrijving

Straat ten zuidwesten van het centrum gelegen in het gehucht Mierendonk, op de Poppkaart van circa 1860 aangeduid als het gehucht Beekkant. Kronkelende, deels gekasseide weg tussen de Triohofstraat en de 's Gravenmolenstraat. Belangrijke historische straat met eertijds een omwald kasteel en twee grote pachthoven: zijnde de abdijhoeve "Hof Ter Weerde" (nr. 16) in het begin van de straat; het verdwenen kasteel "Hof van Mierendonk" of "Hof ter Crommencammen" ter hoogte van de Spiegelhofvoetweg; en de herenhoeve "Spiegelhof" (nr. 95) op het einde van de straat. Het Hof van Mierendonk was een laathof dat voor het eerst in 1374 werd vermeld maar reeds op het einde van de 17de eeuw verdween. Tot in de tweede helft van de 20ste eeuw bleven resten van de omwallingen en vijvers bewaard in wat men het Mierendonkbos noemde. In 1954 werd er een sociale woonwijk ingeplant.

De straat was gelegen in zeer waterrijk gebied wat ook terug te vinden is in de historische benamingen van de hoven. Mierendonk is afgeleid van Meerendonk en kan worden gesplitst in "meer" wat ingemeerd stuk grond betekent en "donk" een zandige opduiking in een moerassig terrein, het is nagenoeg synoniem met weerde, zie Hof ter Weerde. De oudere benaming van Spiegelhof is "Hoefakker" wat een variant is van Hoefnekker en eveneens waterrijk gebied betekent.

Door het aanleggen van vijvers en grachten die het overtollige water moesten opvangen en doen afvloeien werden de gronden in cultuur gebracht. In de 17de eeuw lagen tegenover het "Hof Ter Weerde" twee enorme vijvers eveneens eigendom van de abdij (zie Kaartboek van de abdij, 1699). Op de kaart van Ferraris (1771-1778) blijft hiervan slechts een kleine waterpartij over die door middel van een gracht in verbinding stond met de toen nog bewaarde waterpartijen van het "Hof van Mierendonk" die op hun beurt in verbinding stonden met de Middelgracht die uitmondde in de Maalbeek. Hiervan bestaat enkel nog de Middelgracht.

 • COSYN, A., Grimberghen. Notice Descriptive, Brussel, 1909, p. 55.
 • DELESTRE, J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave o.l.v. H. DE SCHEPPER, dl. II, Grimbergen, 1987, p. 192-193.
 • WAUTERS, A., Histoire des environs de Bruxelles, Brussel, 1855, heruitgave o.l.v. F. MARIEN, dl. 5, Brussel, 1972, p. 157-158.
 • WILMET, J., Un Joyau National. Grimbergen, Marcinelles-Charleroi, [1935], p. 194.

Bron     : Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Damme, Marjolijn


Relaties

 • Omvat
  Hof ter Weerde of Hof ter Spriet

 • Omvat
  Spiegelhof

 • Is deel van
  Grimbergen

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hof ter Weerdestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8370 (Geraadpleegd op 30-10-2020)