Geografisch thema

Onze-Lieve-Vrouwstraat

ID: 8374   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8374

Beschrijving

Rechte verbindingsweg tussen het Gemeenteplein en de Vilvoordsesteenweg voorheen "Cruysstraetje", "Heylig Straetje" en "Heilige Kruisstraat" genoemd. Aangeduid in het kaartboek van de Abdij van 1699 als een onbebouwde straat waarbij het stuk grond tot aan het huidig Schuttershofstraatje werd ingenomen door het schuttershof. Deze zijde werd bebouwd vanaf de 18de eeuw, op de kaart van Ferraris (1771-1778) nog sporadisch, op het Primitief plan (1821) zo goed als volledig. Op de hoek met de voetweg Sleutelstraatje, werd in de eerste helft van de 18de eeuw de afspanning "Waux-Hall" opgetrokken. Dit dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen contrasteerde fel met de overige panden die bestonden uit eenvoudige eenlaagse werkmanshuisjes onder rieten daken met dakvensters (zie oude foto en schilderij van E. Betigny, 1936). De Waux-Hall werd gesloopt in 1946 en vervangen door de huidige drankencentrale, de meeste éénlaagse volumes werden behouden en voorzien van een pannen dak. Vrij gaaf bewaard zijn nrs. 13, 21, 23 en 25; nr. 15 werd voorzien van een nieuw parment met behouden ordonnantie en nr. 27 werd uitgebreid met een dakverdieping en nieuwe kroonlijst. De overzijde van de straat werd pas vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw systematisch bebouwd.

 • DELESTRE J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave o.l.v. H. DE SCHEPPER, dl. II, Grimbergen, 1987, p. 39-40 en 229.
 • Gemeentelijk Kunstpatrimonium Grimbergen, tentoonstellingscatalogus, Cultureel Centrum Strombeek-Bever, Grimbergen, 1988, nr. 6.

Bron     : Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Damme, Marjolijn
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Werkmanshuis

 • Omvat
  Werkmanshuis

 • Omvat
  Werkmanshuis

 • Omvat
  Werkmanshuis

 • Is deel van
  Grimbergen

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Onze-Lieve-Vrouwstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8374 (Geraadpleegd op 30-10-2020)