Geografisch thema

Poddegemstraat

ID: 8375   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8375

Beschrijving

Elleboogstraat tussen de Veldkantstraat en de Humbeeksesteenweg die de Maalbeek ten zuiden volgt. Op de Poppkaart van circa 1860 aangeduid als "Weg van Grimberghen naer de gebrande brug". De straatnaam verwijst naar het leengoed "Hof te Poddegem" (Tommenmolenstraat nr. 43) dat aan de overzijde van de Maalbeek was gelegen. De huidige aanleg dateert van 1996 zoals vermeld op de inhuldigingsplaat, ongeveer halverwege de straat.

Oorspronkelijk de verbindingsbaan tussen het centrum van Grimbergen en Verbrande Brug waardoor er reeds in de 17de eeuw vrij veel bebouwing aanwezig was (zie kaartboek van de abdij, 1699). Hiervan is weinig bewaard; enkel nrs. 183-185-187; 193-195; 197-199 (voormalig "Hof van Oyenbrugge") en nr. 88 getuigen van een oudere 17de- en/of 18de-eeuwse kern.


Bron     : Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Damme, Marjolijn


Relaties

 • Omvat
  Deel van Hof van Oyenbrugge

 • Omvat
  Deel van Hof van Oyenbrugge

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Knotwilgenrij

 • Omvat
  Knotwilgenrij

 • Omvat
  Knotwilgenrij langs voetwegel

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Pagthof van den Houdt of Houtteshoeve

 • Omvat
  Schaduwlinde op kruispunt

 • Omvat
  Sint-Annakapel

 • Omvat
  Stal van hoeve

 • Is gerelateerd aan
  Oude knotwilgen

 • Is deel van
  Grimbergen

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Poddegemstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8375 (Geraadpleegd op 30-10-2020)