Geografisch thema

Poddegemstraat

ID: 8375   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8375

Beschrijving

Elleboogstraat tussen de Veldkantstraat en de Humbeeksesteenweg die de Maalbeek ten zuiden volgt. Op de Poppkaart van circa 1860 aangeduid als "Weg van Grimberghen naer de gebrande brug". De straatnaam verwijst naar het leengoed "Hof te Poddegem" (Tommenmolenstraat nr. 43) dat aan de overzijde van de Maalbeek was gelegen. De huidige aanleg dateert van 1996 zoals vermeld op de inhuldigingsplaat, ongeveer halverwege de straat.

Oorspronkelijk de verbindingsbaan tussen het centrum van Grimbergen en Verbrande Brug waardoor er reeds in de 17de eeuw vrij veel bebouwing aanwezig was (zie kaartboek van de abdij, 1699). Hiervan is weinig bewaard; enkel nrs. 183-185-187; 193-195; 197-199 (voormalig "Hof van Oyenbrugge") en nr. 88 getuigen van een oudere 17de- en/of 18de-eeuwse kern.


Bron     : Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Damme, Marjolijn


Relaties

 • Is deel van
  Grimbergen
  Grimbergen (Grimbergen)

 • Is gerelateerd aan
  Oude knotwilgen
  Poddegemstraat zonder nummer (Grimbergen)

 • Omvat
  Deel van Hof van Oyenbrugge
  Poddegemstraat 197, 199 (Grimbergen)

 • Omvat
  Deel van Hof van Oyenbrugge
  Poddegemstraat 193, 195 (Grimbergen)

 • Omvat
  Hoeve
  Poddegemstraat 88 (Grimbergen)

 • Omvat
  Knotwilgenrij
  Poddegemstraat zonder nummer (Grimbergen)

 • Omvat
  Knotwilgenrij
  Poddegemstraat zonder nummer (Grimbergen)

 • Omvat
  Knotwilgenrij langs voetwegel
  Poddegemstraat zonder nummer (Grimbergen)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Poddegemstraat 12 (Grimbergen)

 • Omvat
  Pagthof van den Houdt of Houtteshoeve
  Poddegemstraat 98 (Grimbergen)

 • Omvat
  Schaduwlinde op kruispunt
  Poddegemstraat zonder nummer, Veldkantstraat zonder nummer (Grimbergen)

 • Omvat
  Sint-Annakapel
  Poddegemstraat 183 (Grimbergen)

 • Omvat
  Stal van hoeve
  Poddegemstraat 185 (Grimbergen)

 • Omvat
  Woonhuis Bij 't Kruiske
  Poddegemstraat 197, 199 (Grimbergen)