Geografisch thema

Prinsenstraat

ID: 8376   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8376

Beschrijving

Brede rechte straat tussen het Kerkplein en de Spaanse Lindebaan die ter hoogte van het Prinsenbos overgaat in een dubbele dreef. Het begin van de straat is opgenomen in het dorpsgezicht "De dorpskern van Grimbergen met elf monumenten" bij M.B. van 17 februari 1997.

De dubbele dreef werd in de loop van de 17de eeuw (Sanderus, 1659) aangelegd door de heren van Grimbergen bezijden hun kasteeldomein en bestond enerzijds uit een privéweg (het huidige fietspad) als rechtstreekse verbinding tussen het Prinsenkasteel en de abdij-parochiekerk Sint-Servaas en anderzijds uit een openbare weg (de huidige straat) als verbindingsweg naar Brussel. Voor de realisatie hiervan werd het huis "De Zwaan", reeds vermeld in de 15de eeuw en eertijds gelegen tussen het huis "De Bot" (Kerkplein nummer9) en het huis "De Sleutel" (Kerkplein nummer 10), afgebroken.

Achter het huis "De Sleutel" op de hoek met de Onze-Lieve-Vrouwstraat staat het "Monument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog" dat oorspronkelijk opgesteld stond voor het gemeentehuis (zie oude postkaart). Het kunststenen overwinningsbeeld op een arduinen en kunststenen sokkel is aan de achterzijde "Pire" gesigneerd.

 • AROHM, afdeling ROHM Vlaams-Brabant, Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier: "De dorpskern van Grimbergen met elf monumenten" bij M.B. van 17 februari 1997.
 • DELESTRE J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave onder leiding van H. DE SCHEPPER, deel I, Grimbergen, 1978, p. 168 en deel II, Grimbergen, 1987, p. 45, 64-65.
 • DEMOL S., 125 jaar Vrije Meisjesschool Grimbergen, s.l., 1993, p. 25.
 • DUBOIS D. en LEMERCIER J., Grimbergen in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1974, nummer 9.

Bron     : Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Damme, Marjolijn
Datum  : 2005


Relaties

 • Is deel van
  Grimbergen
  Grimbergen (Grimbergen)

 • Omvat
  Dreefkapel of Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Alten
  Prinsenstraat zonder nummer (Grimbergen)

 • Omvat
  Dubbele beukendreef bij het Prinsenkasteel
  Prinsenstraat zonder nummer (Grimbergen)

 • Omvat
  Eugeenhoeve
  Prinsenstraat 14 (Grimbergen)

 • Omvat
  Gemeentehuis van Grimbergen met onderwijzerswoning en jongensschool
  Prinsenstraat 3, 5 (Grimbergen)

 • Omvat
  Klooster en vrije meisjesschool
  Prinsenstraat 17 (Grimbergen)

 • Omvat
  Monument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog
  Prinsenstraat zonder nummer (Grimbergen)

 • Omvat
  Neotraditionele boerenburgerhuis
  Prinsenstraat 22 (Grimbergen)