Geografisch thema

Rijkenhoekstraat

ID: 8377   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8377

Beschrijving

De Rijkenhoekstraat vertrekt in het centrum aan de Veldkantstraat richting noorden (Beigem), om ter hoogte van de Steenpoeldreef over te gaan in de Beukendreef. Aanvankelijk verbindingsweg tussen de oostelijke abdijpoort en de abdijhoeve Charleroy die van daar uit naar Beigem liep; vandaar de oudere benaming "Kloosterstraat". Rijkenhoek duidt op een gebuurte, gelegen rond de Charleroyhoeve (Lierbaan nrs. 16-20), tot aan de Diepen Boomgaard (Rijkenhoekstraat nr. 80). Volgens Cosyn is het gehucht ontstaan in de 18de eeuw, volgens Délestré komt de naam pas voor circa 1820. De betekenis kan ironisch bedoeld zijn, er woonden veel dagloners in kleine huisjes of afgeleid van de achternaam De Rijcke die er bezittingen zou gehad hebben.

De nrs. 51-53, opgenomen in de inventaris "Bouwen door de eeuwen heen" van 1977, werden gesloopt.

 • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, dl. 2n, Vlaams Brabant. Halle-Vilvoorde, Gent, 1977, p. 201.
 • COSYN A., Grimberghen. Notice Descriptive, Brussel, 1909, p. 40.
 • DELESTRE J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave o.l.v. H. DE SCHEPPER, dl. I, Grimbergen, 1978. p. 37.
 • DELESTRE J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave o.l.v. H. DE SCHEPPER, dl. II, Grimbergen, 1987. p. 236.
 • DUBOIS D. en LEMERCIER J., Grimbergen in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1974, nr. 42.

Bron     : Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Damme, Marjolijn


Relaties

 • Omvat
  Boerenhuis

 • Omvat
  Hakhout van hazelaar

 • Omvat
  Hoeve Den Diepen Boomgaard of Rijkenhoek

 • Omvat
  Knotpopulier

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Opgaande lindenrij

 • Is deel van
  Grimbergen

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Rijkenhoekstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8377 (Geraadpleegd op 30-10-2020)