Geografisch thema

Schuttershof

ID: 8378   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8378

Beschrijving

Licht opklimmende voetweg tussen het Sleutelstraatje en de Vilvoordsesteenweg, deel uit makend van een kerkvoetweg tussen het centrum van Grimbergen en Verbrande Brug. Opgenomen binnen het beschermd dorpsgezicht "de dorpskern van Grimbergen" bij M.B. van 17 februari 1997.

De naam verwijst naar het Schuttershof dat in de 17de eeuw tussen de voetweg en de Onze-Lieve-Vrouwstraat gesitueerd was, zie kaartboek van de abdij, 1699. Op een kadasterschets van 1887 "Schutters Straatje" genoemd. Onbebouwd op de voormalige meisjesschool na en begrensd door tuinen en bijgebouwen van enerzijds de Hogesteenweg en anderzijds de Onze-Lieve-Vrouwstraat.

  • AROHM, afdeling ROHM Vlaams-Brabant, Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier: "De dorpskern van Grimbergen met elf monumenten" bij M.B. van 17 februari 1997.
  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Grimbergen: 1887/9.

Bron     : Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Damme, Marjolijn


Relaties

  • Omvat
    Meisjesschool

  • Is deel van
    Grimbergen

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Schuttershof [online] https://id.erfgoed.net/themas/8378 (Geraadpleegd op 30-10-2020)