Geografisch thema

Beigemsesteenweg (Beigem)

ID: 8391   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8391

Beschrijving

De Beigemsesteenweg, met huidige naamgeving van 1980, vertrekt aan de Wolvertemsesteenweg te Grimbergen, draait aan de Kerselarendries (grens Grimbergen-Beigem) richting kerk en loopt door tot aan de Coppendries (grens Beigem-Humbeek). De steenweg is gekasseid en licht hellend tot aan de Molenstraat.

Voorheen "Brusselschebaen" tot aan de dorpsdries; "Bergstraat" tot aan de Molenstraat en "Regtestraat" tot aan de Meerstraat (zie Kaartboek van de gemeente, circa 1690 en atlas der voetwegen, 1845). Op de Poppkaart (circa 1860) "Brusselschebaen" en "Regtenbergstraat" genoemd, later vervangen door één benaming "Brusselsesteenweg".

Maakte eertijds deel uit van de belangrijke historische as tussen Brussel en de Rupel in Ruisbroek, in de dorpen voornamelijk gekend als Brusselbaan. In Beigem splitste de baan zich in twee takken, de huidige Beigemsesteenweg en Meerstraat, om elkaar nadien weer te vervoegen (zie Meerstraat). Het tracé van de Beigemsesteenweg is sinds het einde van de 17de eeuw (zie Kaartboek, circa 1690) onveranderd gebleven.

Net voorbij de Kerselarendries ligt aan de oostzijde van de straat de verkaveling "Ten Doorn". Op deze plaats bevond zich voorheen het "kasteel Ten Doorn" met omringend park dat werd opgetrokken circa 1895, verwoest in 1914 en definitief gesloopt circa 1930. In de jaren 1960 werd het park verkaveld met behoud van de belangrijkste bomen.

Met uitzondering van enkele oudere hoven die vooral geconcentreerd zijn rond de kerk, wordt de straat voornamelijk gekenmerkt door een heterogene, eenvoudige dorpsbebouwing vanaf circa 1900, met onder meer nr. 369 voorzien van de jaarankers "1918", een zijtuitgevel met aandak, schouderstukken en vlechtingen. Voorts vrijstaande eengezinswoningen uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

 • AROHM, afdeling ROHM Vlaams-Brabant, Monumenten en Landschappen, dossier Landschappen: Beigem, kasteel Ten Doorn (nieuw).
 • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Beigem: 1895/1 en 1930/2.

 • LINDEMANS, J., Brabantse plaatsnamen VII. Beigem, Brussel-Leuven, 1937, p. 2.
 • VERBESSELT, J., Het Parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13e eeuw, dl. III, Tussen Zenne en Dender, Pittem, 1964, p. 160-161.

Bron     : Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Damme, Marjolijn


Relaties

 • Omvat
  Gemeentehuis van Beigem, onderwijzerswoning en school

 • Omvat
  Hoeve en bierbrouwerij

 • Omvat
  Hoeve Hof Leonard

 • Omvat
  Oorlogsgedenkteken

 • Omvat
  Park van Kasteel Ten Berg

 • Omvat
  Restant van het park Ten Doorn

 • Omvat
  Restanten van het park Hof van Bentinck

 • Is deel van
  Beigem

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Beigemsesteenweg (Beigem) [online] https://id.erfgoed.net/themas/8391 (Geraadpleegd op 20-01-2021)