Geografisch thema

Jozef Van Elewijckstraat

ID
8403
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8403

Beschrijving

Straat tussen de Lakensestraat tot de Romeinsesteenweg. Op de Poppkaart van circa 1860 aangeduid als Rijkendaelweg, huidige benaming vanaf 1909.

Overwegend bebouwd met meergezinswoningen en appartementsgebouwen uit de tweede helft van de 20ste eeuw, doch enkele getuigen van de oorspronkelijke dorpsbebouwing uit de tweede helft van de 19de en het begin van de 20ste eeuw zoals de nrs. 31-33, 76, 78, 83, 85.

  • Gemeentearchief Grimbergen, Strombeek-Bever: BA/32/88.

  • VERRIJKEN, H.T., Strombeek-Bever tot eind 1952, z.p., 1954, p. 22.

Bron     : Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Damme, Marjolijn


Relaties

  • Omvat
    Gekoppelde dorpswoningen

  • Is deel van
    Strombeek-Bever


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Jozef Van Elewijckstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8403 (Geraadpleegd op 14-06-2021)