Geografisch thema

Kasteelstraat

ID: 8404   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8404

Beschrijving

Stijgende straat, gelegen ten zuidoosten van het centrum tussen het Otto de Mentockplein en het Mutsaardplein. Benaming ontleend aan de nabijheid van het inmiddels verdwenen kasteel van Strombeek (zie Sint-Amandsstraat). Vandaag volledig bebouwd met woningen uit het derde kwart van de 20ste eeuw. Op de Poppkaart van circa 1860 worden in de omgeving van het kasteel een aantal, loodrecht op de straat ingeplante hoeven aangeduid; vandaag is er hiervan geen spoor meer, met uitzondering van het huidige nr. 78.


Bron     : Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Damme, Marjolijn


Relaties

  • Omvat
    Halfvrijstaand boerenhuis

  • Is deel van
    Strombeek-Bever

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteelstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8404 (Geraadpleegd op 19-01-2021)