Geografisch thema

Hannekestraat

ID
8463
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8463

Beschrijving

Eerste vermelding in 1751. "Hanneke" verwijst naar een tamme ekster, daarnaast is "hanne" een verkorting van de naam Joannes. Van de 19de eeuw tot midden 20ste eeuw eerder gekend onder de verbasterde naam "Annekensstraat" of "Sint-Annastraat". In 1948 besloot de gemeenteraad opnieuw "Hannekestraat" te gebruiken. Straat in het dorpscentrum, vertrekt van de hoek Markt/Molsebaan, loopt in westelijke richting en eindigt op een kruispunt van drie straten.

Pare zijde met eenvoudige types van volkswoningen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw en interbellum. Zie onder meer de nummers 38-40-42: vrijstaande enkelhuizen van twee, drie tot vier traveeën en één tot twee bouwlagen onder zadeldak (nokrichtingen parallel aan en loodrecht op de straat, mechanische pannen, kunstleien); bakstenen lijst- of puntgevels, soms met siermetselwerk of erker; rechthoekige en boogvormige muuropeningen, meestal met bewaard houtwerk.

In het bouwblok tussen de Hannekestraat en Kwademeer lag het gebouwencomplex van de voormalige brouwerij Campina, in het derde kwart van de 19de eeuw door familie Verbeeck opgericht in ambachtelijke vorm; in het tweede kwart van de 20ste eeuw stelselmatig uitgebreid tot een industrieel bedrijf onder de naam "Verbeeck en Minnen", later "Campina" genaamd; verdere uitbreidingen na de Tweede Wereldoorlog. In 1987 opgekocht door brouwerij Maes; in 1989 sluiting van de brouwerij te Dessel. Het complex werd gesloopt en op de plaats werd in 1996 een modern administratief centrum annex bibliotheek (nummer 1) gebouwd naar ontwerp van Storme, Storkebaum en Van Ranst. Modern complex bestaande uit diverse balkvormige bakstenen volumes onder plat dak of schilddak; aan de zuidzijde een gebogen houten erkerpartij; de strakke vormgeving is bedoeld als referentie aan de gebouwen van het voormalige brouwerijcomplex. In de ruime open traphal werd een monumentale koperen brouwketel gerecupereerd. Op de plaats van de voormalige magazijnen kwam een nieuw bejaardentehuis (Kwademeer).


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2004


Relaties

  • Omvat
    Meisjesschool en klooster

  • Omvat
    Verenigingslokaal van fanfare De Eendracht

  • Is deel van
    Dessel


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hannekestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8463 (Geraadpleegd op 23-06-2021)