Geografisch thema

Molsebaan

ID
8475
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8475

Beschrijving

Maakt deel uit van de verbindingsas Turnhout - Mol, die Dessel van noord naar zuid doorsnijdt; het deel op Dessel werd aangelegd circa 1847. Eertijds de Netestraat genoemd daar de baan leidt naar de Neten op grondgebied Dessel: de Kolkenneet, de Voorste Nete en de Achterste Nete. Ten tijde van de buurtspoorwegen bevond zich op de Molsebaan een tramwissel.

Nummer 34: oorspronkelijk een herenhuis met winkel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat), gekenmerkt door een middentravee met trapgeveltje waarop een bolornament, gebouwd circa 1888. Rond de eeuwwisseling verfraaiingswerken aan de voorgevel in neoclassicistische stijl onder meer het aanbrengen van een cementering met schijnvoegen, kordons en paneeldecoratie, van een buikig gietijzeren balkon ter hoogte van het middentravee, van geriemde vensteromlijstingen met sleutel. Heden volledig verbouwd tot warenhuis; enkel in de bovenverdieping van de voorgevel en in de rechter zijpuntgevel is de woning nog herkenbaar.

Voorts veelal vrijstaande of gekoppelde enkelhuizen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw en het interbellum met elementen ontleend aan het eclecticisme, de art deco of de nieuwe zakelijkheid; overwegend lijstgevels van twee tot drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen, kunstleien). De nummers 48-50 woningen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw met onder meer muurbanden en booglijsten van gekleurde baksteen en ijzeren lateien. De nummers 51 en 72 arbeidershuisjes uit dezelfde periode van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen). De nummers 39, 44, 53, 62, 67, 69, 74-76, 77-79 woningen uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, soms met een al dan niet geknikt puntgeveltje, met een parement van één of meer baksteenkleuren, diverse metselverbanden, siermetselwerk en/of gecementeerde onderdelen, met kenmerkende erkers, balkons en/of typisch voegwerk uit de bouwperiode. Rechthoekige en boogvormige muuropeningen, sporadisch nog met origineel houtwerk en/of glas in lood. Gebruikelijk grondplan met achterbouw. Nummer 144 een vrijstaande woning met cottage-inslag, gebouwd in 1932-1933 naar ontwerp van R. De Vel; twee op drie traveeën en één tot twee bouwlagen onder overkragende geknikte zadeldaken (nok parallel aan en loodrecht op de straat, kunstleien); eertijds met grote tuin aan de voorzijde. Recentere aan- en bijgebouwen.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2004


Relaties

  • Omvat
    Herenhuis

  • Omvat
    Twee-onder-een-kapvilla

  • Is deel van
    Dessel


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Molsebaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/8475 (Geraadpleegd op 18-06-2021)