Geografisch thema

Adegemstraat

ID: 854   URI: https://id.erfgoed.net/themas/854

Beschrijving

Vrij lange straat met gebogen verloop tussen Korenmarkt en Koningin Astridlaan-Olivetenvest.

Reeds vermeld in 1270 en belangrijke uitvalsweg, parallel gelegen met de Dijle, leidend naar de 13de-eeuwse vestingsgordel met de Adegempoort (in 1810 gesloopt).

Verschillende huisnamen uit de 15de tot de 17de eeuw wijzen op de gemengde rol van handels- en residentiële functie van de straat. Brouwerijen, herbergen en neringhuizen naast verblijfplaats van ambachtslieden en kloosterorden, met name belangrijke nu verdwenen instellingen als het Munthuis (heden vermoedelijk nummers 31-33), het voormalige refugium van de abdij van Kortenberg (heden verbouwd tot nummers 60-64?); het eerste kapucijnenklooster, tussen 1599 en 1627 ingeplant op de hoek met de Keerbergstraat; de ongeschoeide karmelieten, tussen 1653 en 1797 gevestigd op de hoek met de Karmelietenstraat.

Deze dubbele functie is tot op heden behouden, wat het heterogene karakter van de straat kan verklaren, namelijk diversiteit in stijlen, opstanden en volumes, met nog enkele winkelpuien van het "klassieke" type uit de tweede helft van de 19de eeuw zoals nummer 2 en 18; uit het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw zoals nummer 19, 21 en 79; nummer 7 en 44 respectievelijk met art-nouveau- en art-deco-inslag uit het eerste en tweede kwart van de 20ste eeuw.

In de scenografie vallen een aantal bewaarde 17de- en 18de-eeuwse topgevels op waarvan enkele met aangepaste voorgevel zoals nummer 81-83, 99, 101-103, 107, 113 en 117. Doch overwegende bebouwing met gevarieerde bakstenen 19de-eeuwse lijstgevels met eenvoudige gevelordonnantie, bepleisterd, gecementeerd of met tegels bekleed, onder meer nummers 5, 7, 14-20, 21, 35-39, 42, 49-65, 66-68, 73, 74, 97, 102-106, 115 en 167; enkele panden verbergen mogelijk een oudere kern zoals nummers 9-11, 48-50, 88, 129 en 159. Verder enkele woningen met gangbare stijl uit de eerste helft van de 20ste eeuw (nummer 17: baksteenarchitectuur in art-decostijl; het hoekcomplex van Brouwerij Lamot naar ontwerp van architect J. Lauwers) naast recentere nieuwe bouw.

Een dominerend effect halverwege de straat vormt de Heilig Hartkerk.


Bron     : Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Eeman, Michèle, Kennes, Hilde, Mondelaers, Lydie
Datum  : 1984


Relaties

 • Is deel van
  Mechelen binnenstad
  Mechelen (Mechelen)

 • Omvat
  Beeld van Maria met Kind
  Adegemstraat zonder nummer (Mechelen)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Adegemstraat 65 (Mechelen)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Adegemstraat 60, 62, 64 (Mechelen)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Adegemstraat 67 (Mechelen)

 • Omvat
  Burgerhuis Drij Kammen
  Adegemstraat 116 (Mechelen)

 • Omvat
  Classicistische stadswoning
  Adegemstraat 41 (Mechelen)

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis
  Adegemstraat 13, 15 (Mechelen)

 • Omvat
  Eigen woning van architect A. Roose van 1955
  Adegemstraat 31 (Mechelen)

 • Omvat
  Herenhuis
  Adegemstraat 33 (Mechelen)

 • Omvat
  Herenhuis
  Adegemstraat 78 (Mechelen)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Adegemstraat 105 (Mechelen)

 • Omvat
  Hoekhuis De Pelmolen
  Adegemstraat 55 (Mechelen)

 • Omvat
  Huis De Drie Katten
  Adegemstraat 151 (Mechelen)

 • Omvat
  Huis De Kluys
  Adegemstraat 5 (Mechelen)

 • Omvat
  Huis Den Wereld
  Adegemstraat 9, 11 (Mechelen)

 • Omvat
  Huis Grote Tente
  Adegemstraat 97 (Mechelen)

 • Omvat
  Huis Gulden Bodem
  Adegemstraat 7, 7S (Mechelen)

 • Omvat
  Muurkapelletje met Mariabeeld
  Adegemstraat 96 (Mechelen)

 • Omvat
  Parochiekerk Heilig Hart
  Adegemstraat 95 (Mechelen)

 • Omvat
  Pastorie van het Heilig Hart
  Adegemstraat 93 (Mechelen)

 • Omvat
  Stadswoning
  Adegemstraat 43 (Mechelen)

 • Omvat
  Stadswoning
  Adegemstraat 67 (Mechelen)

 • Omvat
  Stadswoning
  Adegemstraat 113 (Mechelen)

 • Omvat
  Stadswoning Gekroonde Smoutmolen
  Adegemstraat 25 (Mechelen)

 • Omvat
  Stadswoning In de Windmolen
  Adegemstraat 85, 87 (Mechelen)

 • Omvat
  Stadswoning van 1679
  Adegemstraat 101, 103 (Mechelen)

 • Omvat
  Steegbeluik
  Adegemstraat 129, 133, 135, 137 (Mechelen)

 • Omvat
  Vlegelken
  Adegemstraat 99 (Mechelen)

 • Omvat
  Winkel-woonhuis Den Bonten Os
  Adegemstraat 117 (Mechelen)

 • Omvat
  Winkelhuis
  Adegemstraat 2 (Mechelen)

 • Omvat
  Woning De Bluspot
  Adegemstraat 79 (Mechelen)