Geografisch thema

Adegemstraat

ID
854
URI
https://id.erfgoed.net/themas/854

Beschrijving

Vrij lange straat met gebogen verloop tussen Korenmarkt en Koningin Astridlaan-Olivetenvest.

Reeds vermeld in 1270 en belangrijke uitvalsweg, parallel gelegen met de Dijle, leidend naar de 13de-eeuwse vestingsgordel met de Adegempoort (in 1810 gesloopt).

Verschillende huisnamen uit de 15de tot de 17de eeuw wijzen op de gemengde rol van handels- en residentiële functie van de straat. Brouwerijen, herbergen en neringhuizen naast verblijfplaats van ambachtslieden en kloosterorden, met name belangrijke nu verdwenen instellingen als het Munthuis (heden vermoedelijk nummers 31-33), het voormalige refugium van de abdij van Kortenberg (heden verbouwd tot nummers 60-64?); het eerste kapucijnenklooster, tussen 1599 en 1627 ingeplant op de hoek met de Keerbergstraat; de ongeschoeide karmelieten, tussen 1653 en 1797 gevestigd op de hoek met de Karmelietenstraat.

Deze dubbele functie is tot op heden behouden, wat het heterogene karakter van de straat kan verklaren, namelijk diversiteit in stijlen, opstanden en volumes, met nog enkele winkelpuien van het "klassieke" type uit de tweede helft van de 19de eeuw zoals nummer 2 en 18; uit het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw zoals nummer 19, 21 en 79; nummer 7 en 44 respectievelijk met art-nouveau- en art-deco-inslag uit het eerste en tweede kwart van de 20ste eeuw.

In de scenografie vallen een aantal bewaarde 17de- en 18de-eeuwse topgevels op waarvan enkele met aangepaste voorgevel zoals nummer 81-83, 99, 101-103, 107, 113 en 117. Doch overwegende bebouwing met gevarieerde bakstenen 19de-eeuwse lijstgevels met eenvoudige gevelordonnantie, bepleisterd, gecementeerd of met tegels bekleed, onder meer nummers 5, 7, 14-20, 21, 35-39, 42, 49-65, 66-68, 73, 74, 97, 102-106, 115 en 167; enkele panden verbergen mogelijk een oudere kern zoals nummers 9-11, 48-50, 88, 129 en 159. Verder enkele woningen met gangbare stijl uit de eerste helft van de 20ste eeuw (nummer 17: baksteenarchitectuur in art-decostijl; het hoekcomplex van Brouwerij Lamot naar ontwerp van architect J. Lauwers) naast recentere nieuwe bouw.

Een dominerend effect halverwege de straat vormt de Heilig Hartkerk.


Bron     : Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Eeman, Michèle, Kennes, Hilde, Mondelaers, Lydie
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Beeld van Maria met Kind

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis Drij Kammen

 • Omvat
  Classicistische stadswoning

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eigen woning van architect A. Roose van 1955

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis De Pelmolen

 • Omvat
  Huis De Drie Katten

 • Omvat
  Huis De Kluys

 • Omvat
  Huis Den Wereld

 • Omvat
  Huis Grote Tente

 • Omvat
  Huis Gulden Bodem

 • Omvat
  Muurkapelletje met Mariabeeld

 • Omvat
  Parochiekerk Heilig Hart

 • Omvat
  Pastorie van het Heilig Hart

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning Gekroonde Smoutmolen

 • Omvat
  Stadswoning In de Windmolen

 • Omvat
  Stadswoning van 1679

 • Omvat
  Steegbeluik

 • Omvat
  Vlegelken

 • Omvat
  Winkel-woonhuis Den Bonten Os

 • Omvat
  Winkelhuis

 • Omvat
  Woning De Bluspot

 • Is deel van
  Mechelen binnenstad


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Adegemstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/854 (Geraadpleegd op )