Geografisch thema

Brugsesteenweg (Sint-Pieterskapelle)

ID
8610
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8610

Beschrijving

Deeluitmakend van de belangrijke historische weg van Nieuwpoort naar Gistel en Brugge ca. 1777 aangelegd als steenweg; baan met bochtig tracé de polders doorkruisend van oost naar west. Bochtvormend langs oostzijde van de parochiekerk, vervolgens aan de zuidzijde van de kerk overgaand in de Diksmuidestraat en voorbij de dorpskom verder lopend in westelijke richting. Oorspronkelijk tracé aangepast ter hoogte van de huidige Bazelarestraat in loop van de 19de eeuw id est rechttrekking ten oosten van de dorpskom.

In de dorpskom rijwoningen, onderbroken door onder meer ommuurde tuinen. Doorsneedorpsbebouwing bestaande uit arbeiders- en burgerhuizen, enkele voormalige handelspanden onder meer nr. 23 cf. uitstalraam en poort. Eenvoudige wederopbouwarchitectuur: vnl. breedhuizen van één à twee bouwlagen Nr. 22-24: tweegezinswoning in spiegelbeeldschema getypeerd door korfbogige muuropeningen en behouden uitgewerkte houten gootlijst (nr. 22). Voorts verscheidene vernieuwde gevelparementen. Buiten de dorpskom hoevebouw.


Bron     : Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  't Keizerhof

 • Omvat
  Gemeentehuis van Sint-Pieters-Kapelle

 • Omvat
  Gemeenteschool

 • Omvat
  Spermaliehof

 • Is deel van
  Sint-Pieterskapelle

 • Is gerelateerd aan
  Brugsesteenweg (Schore)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brugsesteenweg (Sint-Pieterskapelle) [online] https://id.erfgoed.net/themas/8610 (Geraadpleegd op 14-04-2021)