Geografisch thema

Dorp

ID
8622
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8622

Beschrijving

Dorpskern en hoofdstraat van Bassevelde met kerk, voormalig gemeentehuis en school, dorpspomp, zogenaamde vrijheidsbomen, oorlogsmonument, en muziekkiosk, en gevarieerde, eerder kleinschalige bebouwing met doorgaans aangepaste of vernieuwde lintbebouwing en een opvallende beplanting met een dubbele rij kastanjebomen.

Het dorpscentrum van Bassevelde is een uitzonderlijk goed bewaard relict van een middeleeuwse dorpsvorm te situeren in het zuidelijk gedeelte van de "Vier Ambachten" (Assenede, Boekhoute, Axel en Hulst), voor de eerste maal vermeld in de 10de eeuw. In de Vier Ambachten behoorde Bassevelde tot het Ambacht Boekhoute. Vermoedelijk gaat de dorpsvorm van het middeleeuwse Bassevelde, met zijn opvallend brede straat ten noorden van de kerk, terug op een proto-industriële site in functie van de lakennijverheid. De nabijheid van Gent als belangrijk centrum van lakennijverheid en de aanwezigheid van grote arealen graasland stimuleerden de wolproductie. Het plein in het dorp werd gebruikt voor het wassen, drogen, vollen en verven van de lakens. We kunnen veronderstellen dat Bassevelde zijn belang in de lakennijverheid verloor in de concurrentiestrijd met Gent, het belangrijkste middeleeuws centrum van de lakennijverheid.

Het huidige Dorp in Bassevelde met zijn beduidende straatverbreding vormt een zuid - noord verlopende as vertrekkend aan een plein bezijden de kerk en het kerkhof en uitlopend op een rechte straat naar de Sint-Annakapel. De weg bestaat uit een gekasseide middenrijbaan voor het doorgaand verkeer, door bomenrijen gescheiden van de zijstroken langs de huizen, zogenaamde ventwegen. De beplanting van de dorpsstraat met een typische dubbele bomenrij is zeer beeldbepalend in het dorpsgezicht.

Op het open dorpspleintje ten oosten van de kerk en het ommuurde kerkhof en ten zuiden van de beboomde straat Dorp staan de 19de-eeuwse dorpspomp, de muziekkiosk en de zogenaamde vrijheidsbomen met het oorlogsmonument. De twee herdenkingsbomen met het oorlogsmonument zijn beeldbepalend ingeplant in een ovaal plantsoentje met een lage ijzeren omheining. Het ijzeren hekwerk zou vervaardigd zijn door de smid René Christiaen, wonende op het Dorp, die ook het gelijkaardig ijzerwerk voor de muziekkiosk leverde. De bestrating werd eveneens vernieuwd bij de dorpskernvernieuwing in 2004.

 • Rijksarchief Gent, Modern Gemeentearchief Bassevelde, nummer 7, Register der beraadslagingen des gemeenteraads van Bassevelde 1870-1893.
 • Gemeentearchief Assenede, Beraadslagingen gemeenteraad Bassevelde, 1924-1939.
 • CLAEYS J., Groot-Assenede in oude foto’s, Deel 1, Eeklo, 1990.
 • DAELS L. & HEYSE I., De Scheldepolders en het Meetjesland, Fascinerende landschappen van Vlaanderen en Wallonië, Leuven, 1995, p. 39-47.
 • DAELS L. & VERHOEVE A., Excursie. Het krekengebied en de Vier Ambachten, Gent, 1992.
 • DAELS L., VERHOEVE A. & ANTROP M., Vlaanderen vanuit de lucht, deel I: Oost- en West-Vlaanderen , Gent, 1989.
 • DE POTTER F. & BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, Gent, 1870-72.
 • NOTTEBOOM H., NOTTEBOOM F. & STOCKMAN L., Bassevelde tussen polder en zandstreek, Maldegem, 1993.

Bron     : -
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Alleenstaand burgerhuis

 • Omvat
  Brouwerswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis met bijgebouwen

 • Omvat
  Burgerhuis met tuin

 • Omvat
  Café en zilverlinde

 • Omvat
  Dorpsherberg

 • Omvat
  Dorpsplein

 • Omvat
  Dorpspomp

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Gemeenteschool en onderwijzerswoning

 • Omvat
  Herberg De Zwarte Leeuw

 • Omvat
  Hof van Bassevelde

 • Omvat
  Hostellerij Sint-Hubert

 • Omvat
  Molenaarswoning

 • Omvat
  Muziekkiosk

 • Omvat
  Oorlogsmonument met vrijheidsbomen

 • Omvat
  Openbaar domein met bomenrijen

 • Omvat
  Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart met kerkhof

 • Omvat
  Rij van drie dorpswoningen

 • Omvat
  Sint-Annakapel tussen populieren

 • Omvat
  Spoorwachterswoning

 • Omvat
  Tramstation Bassevelde: watertorentje met kolenhok

 • Omvat
  Winkel

 • Is deel van
  Bassevelde


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorp [online] https://id.erfgoed.net/themas/8622 (Geraadpleegd op 23-01-2021)