Geografisch thema

Meuleken

ID
8630
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8630

Beschrijving

De straat leidt van de Weststraat in het dorpscentrum, naar het kruispunt met de Graafjanstraat, tot Schare in de richting van de Landsdijk in Bassevelde. Maakte gedeeltelijk deel uit van de Graaf Jansdijk, een dijk in het krekengebied, ter bescherming tegen stormvloeden en overstromingen, oorspronkelijk van Knokke naar Sas van Gent, aangelegd en versterkt in verschillende fasen vanaf de 14de eeuw. Jan zonder vrees, graaf van Vlaanderen, liet in het begin van de 15de eeuw de verschillende dijken tot één dijk verbinden. Het deel van de dijk in Boekhoute, richting Bassevelde, is nog goed herkenbaar in het wegtracé en het omliggende landschap. In het eerste gedeelte van de straat, aansluitend bij de dorpskom, ligt de gemeentelijke begraafplaats, en staan kleine dorpswoningen. Langs het gedeelte van de Graaf Jansdijk staan voornamelijk kleine dijkhuizen en hoeven. Tot 1909 stond hier op de dijk een houten windmolen.


Bron     : -
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Café Honoré Remerie

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Gemeentelijke begraafplaats

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Kapelletje met linde

 • Omvat
  Rij arbeiderswoningen

 • Is deel van
  Boekhoute


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Meuleken [online] https://id.erfgoed.net/themas/8630 (Geraadpleegd op 09-05-2021)