Geografisch thema

Albert Liénartstraat

ID: 8638   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8638

Beschrijving

Straat tussen Graanmarkt en Stationsplein waarop ze overhoeks uitkomt, als gewilde symmetrische tegenhanger van de Vooruitgangstraat in het patroon van de stationswijk. Aangelegd op het terrein van het voormalige pestkerkhof (verworven in 1820) en de ruiterijkazerne, gesloopt na het definitieve vertrek van het garnizoen (na 1860). Verkoop van de panden eind 1873 met bouwverplichting voor de volgende drie jaar; nagenoeg gelijktijdig straatnaam naar de plaatselijke volksvertegenwoordiger. Aanleg van voetpaden in 1882. Heden is het laat-19de-eeuws straatbeeld voornamelijk goed bewaard in de huizenrij met pare nummers; enkel het hoekpand Esplanadestraat, oorspronkelijk uitgebouwd zoals het nog bestaande ertegenover liggend huis nummer 1, werd vervangen door een flatgebouw, waardoor de monumentale symmetrie spijtigerwijze werd verbroken en de scenografie verarmd, voornamelijke wat het perspectief op het station betreft, dat vroeger juist door deze beide gebouwen werd aangezet.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

  • Omvat
    Eclectische herenhuizen

  • Omvat
    Rij burgerhuizen

  • Is deel van
    Aalst