Geografisch thema

Blaasbalgstraat

ID
864
URI
https://id.erfgoed.net/themas/864

Beschrijving

Smalle straat die loopt van de Leermarkt naar de Meysbrug. In de 14de eeuw zogenaamd "straat naar de Meysbrug" en in de 15de eeuw "Stove-straat". Huidige benaming vanaf de 17de eeuw.

Het begin van de linkerzijde wordt ingenomen door appartementsgebouwen; nummers 5 en 7, twee leegstaande 19de-eeuwse enkelhuizen van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag, geven de oude rooilijn aan. Straatbeeld gekarakteriseerd door eenvoudige bebouwing met 19de- of begin 20ste-eeuws uitzicht (onder meer nummers 2, 8 en 32 voorzien van kleurige faiencebekleding).

Nummer 14 heeft een nieuwe bakstenen bekleding; rechthoekige muuropeningen met ijzeren I-balken en rozetten, twee linkertraveeën op de tweede bouwlaag gekoppeld door vooruitspringende korfboog op lisenen. Breed- en diephuizen van twee tot drie bouwlagen met variërende gevels die soms een oudere kern verbergen (onder meer nummer 38 met bewaarde jaarankers 1614).


Bron     : Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Eeman, Michèle, Kennes, Hilde, Mondelaers, Lydie
Datum  : 1984


Relaties

  • Omvat
    Stadswoning

  • Is deel van
    Mechelen binnenstad


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Blaasbalgstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/864 (Geraadpleegd op 28-02-2021)