Geografisch thema

Benedestraat

ID
8664
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8664

Beschrijving

Uitvalsweg naar Grimbergen, tussen de Kerkstraat en de Lintbeek Benedenstraat genoemd en vanaf grondgebied Grimbergen, de Humbeeksesteenweg.

Eertijds deel uitmakend van de verbindingsweg Brussel - Mechelen. Reeds in de 17de eeuw Benedestraat genoemd en voornamelijk bebouwd tussen de Kerkstraat en de huidige Nachtegaallaan (Kaartboek van de abdij, 1699) met overwegend zuidelijk georiënteerde langgerekte volumes met woning en stal, nok loodrecht op de straat, en een vrijstaande schuur. Vrijwel onveranderde situatie tot begin 20ste eeuw (zie topografische kaart, 1909).

Heden sterk bebouwde eerste helft van de straat. Verschillende verbouwde 19de-eeuwse langgestrekte hoeves onder meer nr. 28 uit begin 19de eeuw en nr. 136 van 1816 -beiden nog in oorspronkelijke staat opgenomen in de inventaris "Bouwen door de eeuwen heen" van 1977- en villabouw uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Langs de Benedestraat bevinden zich drie kapellen; twee aan huis gekoppelde kapellen, nr. 111: "O.L.V.- Behoudenis der Kranken" van 1920, oorspronkelijk ter hoogte van het Krankenstraatje en verwijzend naar het aldaar gesitueerde 18de-eeuwse pesthuis en nr. 261: "Broeder Isidoorkapel" van 1985 en zonder nr.: de vrijstaande achterin gelegen "Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel" van 1878 gerestaureerd in 1953.

 • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, dl. 2n, Vlaams Brabant, Halle-Vilvoorde, Gent, 1977, p. 293.
 • B.T.K. LEEFMILIEU, Inventaris kapellen Grimbergen, onuitgegeven studie van de gemeente Grimbergen, 1979, nr. 32.
 • De Humbeekse Kapellekesroute, brochure, Humbeek, 1998.
 • SPINAEL, H., Humbeek, vroeger en nu, Kapelle-op-den-Bos, 1967, p. 18.
 • VAN WETSWINKEL, J., Humbeekse kapellen 3, in Eigen Schoon, jg. 11, nr. 3, sept., Grimbergen, 2000, p. 5-6.

Bron     : Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Damme, Marjolijn


Relaties

 • Omvat
  Dorpsvilla

 • Omvat
  Drie opgaande populieren

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Is gerelateerd aan
  Knotbomenrij van els en wilg

 • Is gerelateerd aan
  Knotwilgenrij langs Lintbeek

 • Is deel van
  Humbeek


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Benedestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8664 (Geraadpleegd op )