Geografisch thema

Markt

ID
8707
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8707

Beschrijving

Centraal ontmoetingspunt van de gemeente waarvan het ontstaan opklimt tot de vroege Middeleeuwen. Al in 1285 is er sprake van de Oude Markt (vetus forum) in tegenstelling tot de Nieuwe Markt of het huidige Gemeenteplein, dat verder naar het oosten ligt. Van oudsher lagen hier meerdere afspanningen en burgerwoningen.

Grosso modo driehoekig plein met gedeeltelijk bewaarde homogene pleinwanden, waarvan de oudste panden opklimmen tot de achttiende en de negentiende eeuw. Als oudste pand vermelden we het huis van notaris Stas (nummer 5) met jaartal 1731, vermoedelijk verwijzend naar de toenmalige restauratie van een reeds bestaand pand. Enkele verspreide dorpswoningen, met bepleisterde, thans ten dele aangepaste negentiende-eeuwse lijstgevels, doch mogelijk met oudere kern zoals de nummers 8, 10 en 11. Nummer 9 is een karakteristieke rijwoning uit het interbellum, in dit geval gesigneerd D.V.D. Beken Bouwmeester S.K.B. Het plein zelf is deels gekasseid en deels geplaveid met betonklinkers; een rij linden begrenst het aan zuidoostelijke zijde. Van op de Markt heeft men via de Kerkstraat een mooi zicht op het hooggotische zuiderportaal van de Sint-Martinuskerk, het religieuze centrum van de gemeente.

 • OCKELEY J., Historiek der straten van Asse, Asse, 1967, p. 33.

Bron     : Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Bronzen beeld Hopduvel

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning van 1929

 • Omvat
  Eethuis In den IJzerwinkel

 • Omvat
  Herberg Malpertuus

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis In den Bloeyenden Wijngaerdt

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hof ten Kwaden Gate of Huis Stas

 • Omvat
  Rijhuis (school)

 • Is deel van
  Asse


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Markt [online] https://id.erfgoed.net/themas/8707 (Geraadpleegd op 19-06-2021)