Geografisch thema

Putberg

ID
8733
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8733

Beschrijving

Gelegen in het noordoosten van het gehucht tussen Koensborre en Heilsborre, als verbinding tussen Asse-centrum en het gehucht Asbeek en gekarakteriseerd door een sterk wisselend reliëf. De benaming Putberg werd ontleend aan de vroegere steenontginning op deze plaats; een ophoping ontstaan door uitgraving werd immers putberg geheten. Aan deze straat situeert zich ook de archeologisch belangrijke site Borgstad, een heuvelplateau (72 m) doorsneden door de Putberg; eigenlijk gaat het hier om een landtong als uitloper van de heuvel van de Nerviërsstraat naar Kalkoven (zie ook gemeente-inleiding Asse); deze landtong wordt gevormd door twee beekvalleien, de Broekebeek ten zuidoosten en de Wijtsbeek ten noordwesten. In de IJzertijd ontstond hier een oppidum van het type "éperon barré" een hoefijzervormig versterkte nederzetting op een plateau in de vorm van een landtong die extra versterkt werd met een gracht en een wal op het zwakste punt, met name daar waar de landbrug het smalst is; de oppervlakte besloeg nagenoeg 42 ha, 13 ha binnen de binnenwal. Mogelijk werd de nederzetting overgenomen door de Romeinen omwille van haar strategische ligging op een hoogte; in de directe omgeving kwamen immers talrijke Romeinse sier- en gebruiksvoorwerpen aan het licht. Silexvondsten verwijzen trouwens naar menselijke aanwezigheid in het neolithicum.

 • DE CLIPPELE T., Borgstad, een oppidum uit de IJzertijd?, in Ascania, jaargang 45, nummer 2, 2002, p. 33-37.

Bron: KENNES H. met medewerking van VAN DAMME M. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Kapel de Lantsheere

 • Omvat
  Kasteeldomein De Bergen

 • Omvat
  Kasteeldomein Putberg

 • Omvat
  Landhuis Borchstadt met tuin

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel

 • Omvat
  U-vormig hoevecomplex aan de Asbeek

 • Is deel van
  Asbeek


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Putberg [online], https://id.erfgoed.net/themas/8733 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.