Geografisch thema

Beneden Vrijlegem

ID: 8742   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8742

Beschrijving

Zich baserend op het -gemtoponiem laten historici de oorsprong opklimmen tot de zesde-zevende eeuw. Als onderdeel van het oude domein van de abdij van Nijvel dat zich ook uitstrekte over Bollebeek, is Vrijlegem trouwens het oudste gehucht van Mollem. Al in het begin van de dertiende eeuw, meer bepaald in 1229, is er in oorkonden sprake van een mansus te "Vrilenghem". Dat het hier ging om een belangrijke wijk maken historici op uit de verdeling in Vrijlegem, de oude bewoningskern, en Neder-Vrijlegem, het landbouwcomplex. Tegenwoordig kronkelige straat doorheen landelijke omgeving met op het einde rechts het eeuwenoude, doch sterk verbouwde "Pannenhof" (nummer 37), waarvan het huidige gebouwenbestand in kern opklimt tot de achttiende eeuw, maar grondig gewijzigd werd door latere verbouwingen. Rechts naast nummer 15 werd in 1954 naar aanleiding van het Mariajaar een sobere bakstenen kapel gebouwd, toegewijd aan de Onbevlekte Moeder.

  • SABLON P., Wonen in Mollem, in Ascania, jaargang 23, nummers 3-4, 1980, p. 66-74.

Bron     : Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2005


Relaties

  • Omvat
    Herdenkingsmonument

  • Omvat
    Woonstalhuis

  • Is deel van
    Mollem

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Beneden Vrijlegem [online] https://id.erfgoed.net/themas/8742 (Geraadpleegd op 16-01-2021)