Geografisch thema

Dorp

ID: 8744   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8744

Beschrijving

Centrum van Mollem, bestaande uit een rechthoekig dorpsplein ter zijde van de Kasteelstraat met de centrale inplanting van de Sint-Stefanuskerk en ten noordoosten ervan de pastorie. De hoek met de Kasteelstraat wordt ingenomen door het voormalige gemeentehuis met bijhorende gemeenteschool, thans een filiaal van de bibliotheek (nummer 1). Aansluitend vertoont de noordelijke pleinwand een heterogene bebouwing uit de negentiende en de twintigste eeuw, sterk verspringend ten opzichte van de rooilijn. De zuidelijk pleinwand bevat nog enkele hoofdzakelijk negentiende-eeuwse hoeven waarvan het uitzicht werd aangepast in de loop van de twintigste eeuw. De dorpskom van Mollem werd beschermd als dorpsgezicht bij Besluit van 10 januari 1980.


Bron     : Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2005


Relaties

 • Is deel van
  Mollem
  Mollem (Asse)

 • Omvat
  Boerenhuis
  Dorp 59 (Asse)

 • Omvat
  Dorpshoeve
  Dorp 2 (Asse)

 • Omvat
  Gemeentehuis van Mollem
  Dorp 1 (Asse)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Stefanus
  Dorp zonder nummer (Asse)

 • Omvat
  Pastorie Sint-Stefanusparochie met ommuurde tuin
  Dorp 22 (Asse)