Geografisch thema

Benedictijnenstraat

ID
8765
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8765

Beschrijving

Rechte verbindingsstraat tussen de Baron Ruzettelaan en de Sint-Trudostraat. De straatnaam verwijst naar de nabijgelegen benedictijnerabdij van Sint-Pieter. De oorspronkelijke naam Sint-Trudowegelkin verwijst naar het nabijgelegen klooster van Sint-Trudo. Op een kadastrale kaart van 1809 staat de straat weergeven als toegangsdreef naar de abdijhoeve Sint-Trudo. Ook in de Atlas der Buurtwegen (circa 1845) staat de huidige tracering grosso modo weergegeven.

De oudste bebouwing gaat terug tot het begin van de 20ste eeuw. Het heterogene straatbeeld wordt bepaald door grote schaalverschillen. Enerzijds eenvoudige woonhuizen, meestal opgevat als eenheidsbebouwing. Nummer 12 heeft een lijstgevel met een parement van geglazuurde baksteen. Anderzijds villa’s met cottageallures. Sommige villa’s zijn ingeplant op een groot perceel en palen aan de evenwijdig lopende Rapaertstraat.

 • Rijksarchief Brugge, Verzameling Kaarten en Plannen, nummer 1492.
 • DESMET J., STALPAERT H., Assebroek. Heemkundige schets, 1950, p. 58-59.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 25-26.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis in cottagestijl

 • Omvat
  Vrijstaand burgerhuis

 • Is deel van
  Assebroek


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Benedictijnenstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8765 (Geraadpleegd op 20-06-2021)