Geografisch thema

Camiel Van den Busschestraat

ID: 8771   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8771

Beschrijving

Rechte straat tussen de Daverlostraat en de Astridlaan. Volgt het tracé van de vroegere wegel tussen de Weidestraat en de Astridlaan, op de Atlas der Buurtwegen (circa 1845) aangeduid als "Korte weg".
De huidige naam dateert van 1950 en verwijst naar Camiel Van den Bussche (1863-1931), tuinier en tussen 1922 en 1931 schepen van Assebroek.

Woonstraat. Grote bouwactiviteit in de jaren 1920 en 1930. Beide straatwanden worden ingenomen door aaneengesloten bebouwing, bestaande uit eenvoudige woonhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen. Vrij eenvoudige baksteenarchitectuur met weinig uitgesproken stijlkenmerken die verwijzen naar de historiserende architectuur en de architectuur uit het Interbellum. Veelal opgevat als eenheidsbebouwing met sobere, bakstenen lijstgevels. Tot op heden bouwactiviteiten in weinig vernieuwende architectuur uit de jaren 1980-1990. Ook appartementsgebouwen, zie "De Meidoorn", met doorgang naar de sociale woonwijk die uitgeeft op de Astridlaan.

 • Stadsarchief Brugge, Gemeentearchief van Assebroek, nummer 1226.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 40.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

 • Omvat
  Modernistisch burgerhuis

 • Omvat
  Samenstel van burgerhuizen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Is deel van
  Assebroek

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Camiel Van den Busschestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8771 (Geraadpleegd op 16-01-2021)