Geografisch thema

Daverlostraat

ID
8775
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8775

Beschrijving

Lange verbindingsstraat, met licht gebogen straattracé, tussen de Generaal Lemanlaan en de Michel Van Hammestraat. De oorspronkelijke naam was "de landweg van Daverloo". De naam verwijst naar de oude plaatsnaam Daverlo, die reeds in documenten van 1120 wordt vermeld en ook naar de nabijgelegen herberg "d'Averloo" samen met de herberg "de Lelie". Beiden, gelegen op de hoek met de Leliestraat, staan weergegeven op 18de-eeuwse kaarten.

Het straatstuk tussen de Gentpoort en het voormalig Koning Albertplein (aan de Gulden-Peerdenstraat) wordt in de ommeloper van 1665 beschreven als "Het Pannestraetken". Vanaf de Gulden-Peerdenstraat tot aan de Dries vermeldt de ommeloper van 1669 dit straatdeel als “Landweg van Daverloo”. Vanaf de Dries volgt de Daverlostraat het tracé van de vroegere Soutweg, een oude verbindingsweg tussen de Gentse en de Kortrijkse Heerweg. In 1934 vinden verbeteringswerken, meer bepaald kasseiwerken, aan het wegdek plaats.

In het huidige Koning Albertpark bevond zich het zogenaamde kasteel "Daverloo". Karel De Flou vermeldt: “Daverloo. Een buitengoed, wijk Daverloo te Assebroucke: in Sinte Kathelijnen by Brugghe… Hofsteede…gheheeten bachten ande achterpoorte vanden casteelkine gheheeten Daverloo 1476”. Het goed wordt ook in 1815 als "Het Walleken" aangeduid als "…buyten goed, staende buyten de Gentpoorte, agter de herberge het gouden peerd…", en in 1841 als "Kasteel-goed, te Assebroek, by d’herberg d’Averloo, genaemd het Walleken". Op de Ferrariskaart (1770-1778) aangeduid met een tweeledige rechthoekige omwalling met opperhof en neerhof (ingericht als tuin). Het kasteel, met 19de-eeuws uitzicht, geraakt vervallen en wordt eind jaren 1980 gesloopt. Op die plaats worden sportvelden aangelegd.

Het huidige straatbeeld is fasegewijs tot stand gekomen. De oudste bebouwing, met oorspronkelijk een agrarisch karakter, dateert uit het laatste kwart van de 19de eeuw en is op het einde van de straat te situeren.

Aaneengesloten bebouwing, uitgezonderd ter hoogte van nummer 134. Het eerste straatgedeelte, tussen de Generaal Lemanlaan en het kruispunt Gulden-Peerdenstraat-Rubenslaan-Leliestraat, wordt vooral in het eerste kwart van de 20ste eeuw volgebouwd. Overwegend woningen met gevels in historiserende stijl zie geblokte ontlastingsbogen, sierankers, speklagen, dakvensters met getrapte top. Sommige opgevat als eenheidsbebouwing. Ook woningen uit de jaren 1930 met modernistische inslag, zie typerende volumewerking, baksteengebruik, gevelafwerking, geometrisch siermetselwerk en schrijnwerk. Weinig vernieuwende architectuur uit de jaren 1940-1950. Ter hoogte van de Sint-Lucaslaan, nieuwbouwwijk van circa 2000.

Naast de dominerende woonfunctie ook recreatieve en onderwijsfunctie, zie domein Daverlo met sportaccommodatie, speelplein en school palend aan de Weidestraat. Ter hoogte van de Olmendreef enkele villa's van grotere omvang en aanwezigheid van "Het Berkenhof" (Daverlostraat nummer 170), residentie voor senioren, hier aanwezig sinds de jaren 1970.

 • Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen Collectie Mestdagh, nummers 28, 33a, 33b.
 • Stadsarchief Brugge, Gemeentearchief Assebroek, nummer 1038.
 • BOSSU J., Assebroek en de kaarten van Joseph de Ferraris, in Arsbroek, 1995, p. 21.
 • DE SMET J., STALPAERT H., Assebroek. Heemkundige schets, 1950, p. 58.
 • SCHOUTEET A. De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 44.
 • SOERS K., Assebroek, in Archeologische inventaris Vlaanderen, Band IX, 1987, p. 126-129.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Borstbeeld Koning Albert I

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis in modernisme

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Hoeve Daverlo

 • Omvat
  Landhuis Les Buttes

 • Omvat
  Modernistisch burgerhuis

 • Omvat
  Modernistisch burgerhuis

 • Omvat
  Modernistisch burgerhuis

 • Omvat
  Rij burgerhuizen

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning in modernistische stijl

 • Omvat
  Stadswoning van 1934

 • Omvat
  Villa Alma

 • Omvat
  Villa Bloemenweelde

 • Omvat
  Villa in ruime tuin

 • Omvat
  Villa Julia

 • Omvat
  Villa Juliette en Villa Anna

 • Is deel van
  Assebroek


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Daverlostraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8775 (Geraadpleegd op )