Geografisch thema

Nijverheidsstraat

ID
8800
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8800

Beschrijving

De straat vertrekt van de Generaal Lemanlaan richting Sint-Kruis waar ze overgaat in de Altebijstraat. De straat maakte deel uit van de buitenvesten, waarvan ze nog in grote lijn het tracé volgt en daarom ook Kleine Vestingsstraat werd genoemd. De huidige naam heeft te maken met de aanwezigheid, tussen 1847 en 1877, van de katoenfabriek, opgericht door de bankier Felix Dujardin. Op een westelijke strook tussen de Blekerijstraat en de flauwe bocht (de oude bastionpunt volgend), richting Sint-Kruis, stond hier meer dan een eeuw (tussen 1849-1958) een belangrijke industriële site.

Heden woonstraat en met een bescheiden commerciële functie. De oudste bebouwing kan teruggaan tot de 17de eeuw, op de site van de voormalig herberg "Altebij" (nummer 60). Aan de westkant loopt het deels overwelfde Zuidervaartje. Het begin van de straat wordt gekarakteriseerd door eenheidsbebouwing uit het begin van de 20ste eeuw. De arbeiderswoningen hebben bakstenen lijstgevels versierd met doorlopende banden. Het tweede straatdeel enkel met bebouwing aan de oostkant tegenover het Zuidervaartje. Recentere, soms half vrijstaande, burgerhuizen vooral uit het Interbellum (nummers 96, 108, 110).

 • D'HONDT J., De iconografie van de katoenspinnerij Dujardin (1848-1878), in Brugs Ommeland, jaargang 38, 1998, p. 262-275.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 150.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis uit de jaren 1920

 • Omvat
  Burgerhuis uit de jaren 1920

 • Omvat
  Directeurswoning van spinnerij Dujardin

 • Omvat
  Spinnerijzaal

 • Omvat
  Veldkapel Altebij

 • Is deel van
  Assebroek


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Nijverheidsstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8800 (Geraadpleegd op 13-06-2021)