Geografisch thema

Pastoor Verhaegheplein

ID
8805
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8805

Beschrijving

Dorpsplein bereikbaar via de Kerklaan en gelegen ten westen van de kerk Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekte-Ontvangenis.

De aanleg, met huizen en linden dateert van circa 1877 en gebeurt onder impuls van de toenmalige landeigenaar, Joseph Jooris-Eggermont. De oorspronkelijke naam, Kardinaal Mercierplaats, is na de fusie van Groot-Brugge in 1970 vervangen zie huidig, om verwarring met de Kardinaal Mercierstraat in Brugge te voorkomen. De huidige naam is een ode aan Pastoor Verhaeghe die in 1720 het mirakelbeeld van Maria aan de kerk van Assebroek schenkt en daarmee een bedevaartbeweging in gang zet. Een kaart van 1772, getekend door de landmeter Ignatius Drubbel, geeft een beeld van de vroegere dorpskern met de kerk. Vanaf de Kerklaan loopt een weg, afgezoomd met bomen, naar de kerk en het kerkhof. Ten noorden van de weg bevindt zich de zogenaamde "de costerie" met boomgaard en zaailand. Ten zuiden van de weg ligt de "hofplaetse" van het Leenhof van Assebroek, met woonhuis en twee bijgebouwen in een boomgaard. Ten zuiden van het Leenhof loopt de Kerkdreef, afgezoomd met bomen. Vóór de kerk verbreedt de weg tot een driehoekig plein. In de noordwesthoek van het kerkhof staat een herberg of "cantine".

Bij de aanleg, in 1877, verdwijnen "de costerie" en de schuur van het Leenhof. De "cantine" verdwijnt bij de verbouwing van de kerk, in 1887-1890.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief DW348.
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen, nummer 276.
 • BEERNAERT B., Open Monumentendag 2004, p. 142.
 • BOSSU J., Het dorp van Assebroek in de 17de en 18de eeuw, in Arsbroek, 1997, p. 5-28.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 162.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  't Leenhof

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Gemeenteschool voor jongens

 • Omvat
  Hoekhuis met de Kerklaan en oudere aanbouw

 • Omvat
  Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis en kerkhof

 • Omvat
  Pastorie Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekte-Ontvangenis

 • Is deel van
  Assebroek


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pastoor Verhaegheplein [online] https://id.erfgoed.net/themas/8805 (Geraadpleegd op 01-03-2021)