Geografisch thema

Vestingstraat

ID: 8820   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8820

Beschrijving

De straat volgt, tussen de Baron Ruzettelaan en de Generaal Lemanlaan, grotendeels het kronkelende patroon van de vroegere buitenvesten. De straat staat nog niet weergegeven op de Poppkaart (circa 1842). Overwegend woonstraat met oorspronkelijk een beperkte nijverheidsfunctie, zie nummer 22. Ten oosten van de straat, op de hoek met de Peter Benoitstraat, staat tussen 1270 en 1578 de Sint-Katarinakerk. Op de kaart van Marcus Gerards (1562) is de gotische, driebeukige kerk met robuuste westtoren, getekend te midden van een omheind kerkhof. Tijdens de godsdienstoorlogen laat de stadsmagistraat, om strategische redenen, in 1577-1578 alle grote gebouwen op het Brugse ommeland, afbreken. Ook de Sint-Katarinakerk valt onder de slopershamer.

Gevarieerde bebouwing, vanaf de derde kwart van de 19de eeuw tot stand gekomen, zie nummer 8. De bebouwing paalt gedeeltelijk aan de ring (Buiten Gentpoortvest). Grote schaalverschillen bestaande uit flatgebouwen, aaneensluitende kleine huizen, soms opgevat als eenheidsbebouwing, en villa's met tuin. Weinig uitgesproken stijlkenmerken. Enkele voorbeelden van sobere architectuur met modernistische inslag, grotendeels tussen 1933 en 1936 tot stand gekomen, zie nummers 32, 60-62.

 • Stadsarchief Brugge, Gemeentearchief van Assebroek, nummer 1226.
 • DESMET J., STALPAERT H., Assebroek. Heemkundige schets, 1950, p. 15-17.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 222.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Bedrijfsgebouwen rond een binnenkoer

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Is deel van
  Assebroek

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vestingstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8820 (Geraadpleegd op 16-01-2021)