Geografisch thema

Weidestraat

ID
8827
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8827

Beschrijving

Lange weg met een kronkelend verloop tussen de Wagnerstraat en de Astridlaan. Het laatste baanvak is afgesneden door de spoorwegbedding van de nu verdwenen spoorlijn Brugge-Eeklo. De straat wordt vermeld in 1514, maar is wellicht veel ouder. Is een van de drie Gemene Weidestraten op het Sijseelse die vanuit de Gemene Weiden elk in een andere richting lopen. De eerste volgt het tracé van de Weide- en de Edward de Denestraat, de tweede volgt het verloop van de Michel Van Hammestraat, de derde loopt langs de Meersenstraat, Gemeneweideweg-Zuid, Gemeneweideweg-Noord op Sint-Kruis, over de Damse Vaart naar het dorp van Koolkere via de Gemeneweidestraat. Op deze weiden (voor het eerst vermeld in 1327) hadden enkele families het recht om hun vee te laten grazen. De Weidestraat loopt vanuit de noordoosthoek van de Gemene Weiden naar de Brugse Katelijnepoort. Woonstraat met heterogene bebouwing. Oudste bebouwing gaat zeker terug tot de 17de eeuw, zie de voormalige herberg "DE LELIE" (nummer 79). Op de hoek bij de Begoniastraat bakstenen hekpijler, waarschijnlijk horend bij het kasteeldomein of buitenverblijf, palend aan de Weide- en de Kleine Kerkhofstraat (zie Begoniastraat nummer 4). Eenvoudige witbeschilderde pijler met ingewerkt kapelletje.

In de 19de eeuw nog schaars bebouwd met enkele hoeves of boerenarbeiderswoningen (zie nummer 386). Het eerste straatdeel wordt gekarakteriseerd door rijhuizen met eenvoudige arbeiderswoningen uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Nummers 22-26 is een eenheidsbebouwing uit het begin van de 20ste eeuw met vrij gaaf bewaard houtwerk.
Tussen de Bloemenstraat en de Leliestraat staan enkele gekoppelde cottages uit de jaren 1920. Naast bewoning ook een pedagogische en recreatieve functie, cf. sportvelden op het voormalig domein Daverlo (zie Daverlostraat). Vanaf de Olmendreef slingert de weg zich door het beschermd natuurgebied van de De Bergskens (nummer 273) en de Gemene Weiden (zie Michel Van Hammestraat). Op het einde onderbroken door de bedding van de vroegere spoorlijn Brugge-Eeklo.

 • CAFMEYER M., De Gemene Weidestraat op het Sijseelse vanaf de vroege Middeleeuwen, in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, jaargang 117, nummers 1-2, 1980, p. 94-95.
 • DE SMET J., STALPAERT H., Assebroek. Heemkundige schets, 1950, p. 57.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 232.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Domein De Bergskens

 • Omvat
  Geheel van arbeiderswoningen

 • Omvat
  Gekoppelde burgerhuizen

 • Omvat
  Gekoppelde cottages

 • Omvat
  Gekoppelde cottages

 • Omvat
  Herberg De Lelie

 • Omvat
  Hoeve Vogelzang

 • Omvat
  Klooster en meisjespensionaat van Haverloo

 • Omvat
  Villa op hoek met Bloemenstraat

 • Is deel van
  Assebroek


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Weidestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8827 (Geraadpleegd op )