Geografisch thema

Aardenburgseweg

ID
8834
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8834

Beschrijving

Landelijke weg in de Broek, ligt in het grensgebied van polders en zandstreek. De straat loopt vanaf de Polderstraat met een lichte knik van oost naar west over Moerkerke naar Aardenburg. Voorbij de Pijpeweg op het grondgebied Damme verder gezet als Legeweg. Volgt het tracé van de voormalige Romeinse kustweg tussen Oudenburg en Aardenburg. Wordt reeds in 1388 als Noorderen Aardenburgse weg vermeld, op de Poppkaart (1842) aangeduid als de "weg van Moerkerke". In de loop van de 19de eeuw wordt de naam vervangen door Leegweg, dit omwille van de lage ligging ten opzichte van de parallelle en hoger gelegen Zuideren Aardenburgse weg of Moerkerkse Steenweg. De Aardenburgseweg fungeerde als zomerweg, de Moerkerkse Steenweg als winterweg.
Bij de fusie van Groot-Brugge in 1970 krijgt de straat haar huidige benaming om verwarring met de Legeweg op Sint-Andries te voorkomen.

Schaarse bebouwing met enkele historische landerijen teruggaand tot in de Middeleeuwen, zie de hoeves "Klein Schoonhove", "De Spijker" en "Ten Broeke". De Aardenburgseweg begrenst aan de zuidkant het domein "Rooigem" (zie Rooigem nummers 1-3) en geeft aan de noordkant toegang tot de kastelen "Nieuwenhove", het voormalig buitenverblijf van de jezuïeten (zie Nieuwenhove nummer 1) en "De Spijker" (zie Spijkerswegel). Aan de zuidkant paalt de weg aan het parkbos horend bij het landhuis "Les Peupliers" (zie Moerkerkse Steenweg nummer 458).
Het eerste deel van de straat heeft een residentieel karakter met kleine villa's hoofdzakelijk uit de jaren 1950-1960. Aan de noordkant staan enkel de boerderij nummer 24, daterend van 1932 en ontworpen door architect Guido Van Daele (Moerkerke) en het lage huis nummer 26 aangeduid op de Poppkaart (1842), maar met muuropeningen aangepast in de loop van de 20ste eeuw.
De dieper gelegen voormalige hoeve nummer 155 staat aangeduid op de Poppkaart (1842), maar is bij de herinrichting als woonhuis in 1993 en 1995 ingrijpend verbouwd en uitgebreid. De huizen nummers 133-139 zijn twee koppelwoningen uit het begin van de jaren 1960.

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1041/0681, 1932.
 • CAFMEYER M., Sint-Kruis, oud en nieuw, 1970, p. 25.
 • DEWITTE F., 500 jaar vrye archiers van mynheere Sint Sebastiaen te Sint-Kruis-Brugge, 1976, p. 19.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 11.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Hoeve Ten Broeke

 • Omvat
  Hovenierswoning van 1870

 • Omvat
  Klein Schoonhove

 • Is deel van
  Sint-Kruis


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Aardenburgseweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/8834 (Geraadpleegd op )