Geografisch thema

Altebijstraat

ID
8837
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8837

Beschrijving

De straat vertrekt van de Maalse Steenweg richting Assebroek waar ze overgaat in de Nijverheidsstraat. Voorheen werd de straat Vestingstraat genoemd omwille van de ligging langs de buitenvesten, een kleine knik in het tracé volgt een oude bastionpunt. Bij de fusie van Groot-Brugge in 1970 krijgt de straat haar huidige benaming om verwarring met de Vestingstraat te Assebroek te voorkomen.

De naam Altebij verwijst naar de oude herberg "Al te Bij", vermeld in 1642, en gelegen langs de huidige Nijverheidsstraat (zie Assebroek), ter hoogte van nummer 60. De weilanden aan de oostkant maakten deel uit van het leengoed "Beaupré" (zie Beaupréstraat). Aan de westkant loopt het deels overwelfde Zuidervaartje.

Woonstraat met bebouwing hoofdzakelijk uit de jaren 1920 (aan de oostkant), de villa nummer 22 dateert van 1930. Aan de westkant is enkel het eerste deel ingenomen door een huizenrij met voortuintjes uit de jaren 1930. Huizen van twee bouwlagen en twee traveeën onder gemansardeerde zadeldaken met typisch baksteenparement onder meer gecombineerd met brede, afstekende lateien. De in spiegelbeeld gebouwde nummers 15-17 van 1933 hebben een driezijdige erker op console, het houtwerk van de vensters met typerende roeden is gedeeltelijk bewaard.

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1039/0577, 1930; nummer 1041/0718, 1933.
 • DESMET J. en STALPAERT H., Assebroek, heemkundige schets, 1950, p. 62.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 14.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van stadswoningen

 • Omvat
  Mariakapelletje

 • Omvat
  Villa met ruime tuin

 • Is deel van
  Sint-Kruis


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Altebijstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8837 (Geraadpleegd op )