Geografisch thema

Altebijstraat

ID: 8837   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8837

Beschrijving

De straat vertrekt van de Maalse Steenweg richting Assebroek waar ze overgaat in de Nijverheidsstraat. Voorheen werd de straat Vestingstraat genoemd omwille van de ligging langs de buitenvesten, een kleine knik in het tracé volgt een oude bastionpunt. Bij de fusie van Groot-Brugge in 1970 krijgt de straat haar huidige benaming om verwarring met de Vestingstraat te Assebroek te voorkomen.
De naam Altebij verwijst naar de oude herberg "Al te Bij", vermeld in 1642, en gelegen langs de huidige Nijverheidsstraat (cf. Assebroek), ter hoogte van nummer 60. De weilanden aan de oostkant maakten deel uit van het leengoed "Beaupré" (cf. Beaupréstraat). Aan de westkant loopt het deels overwelfde Zuidervaartje.
Woonstraat met bebouwing hoofdzakelijk uit de jaren 1920 (aan de oostkant), de villa nummer 22 dateert van 1930. Aan de westkant is enkel het eerste deel ingenomen door een huizenrij met voortuintjes uit de jaren 1930. Huizen van twee bouwlagen en twee traveeën onder gemansardeerde zadeldaken met typisch baksteenparement onder meer gecombineerd met brede, afstekende lateien. De in spiegelbeeld gebouwde nummers 15-17 van 1933 hebben een driezijdige erker op console, het houtwerk van de vensters met typerende roeden is gedeeltelijk bewaard.

 • STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nummer 1039/0577, 1930; nummer 1041/0718, 1933.
 • DESMET J. en STALPAERT H., Assebroek, heemkundige schets, 1950, pagina 62.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 14.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Is deel van
  Sint-Kruis
  Sint-Kruis (Brugge)

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing uit de jaren 1920
  Altebijstraat 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 (Brugge)

 • Omvat
  Kapelletje
  Altebijstraat zonder nummer (Brugge)

 • Omvat
  Villa met ruime tuin
  Altebijstraat 21, 21A (Brugge)