Geografisch thema

Beaupréstraat

ID: 8841   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8841

Beschrijving

Korte straat, loopt in een hoek van de Altebijstraat naar de Speelpleinlaan en is aangelegd ca. 1956. De naam verwijst naar het leengoed "Beaupré" of "De Mote" (cf. De Mote) dat reeds in 14de-eeuwse documenten vermeld wordt. De naam "Beaupré" betekent letterlijk mooie, kleine weide. Dit domein met opper- en neerhof gelegen binnen een dubbele omwalling lag ten zuiden van de Maalse Steenweg, grensde aan de stadsomwalling tussen Kruis- en Gentpoort en strekte zich aan de oostkant uit tot tegen het leengoed Veltem (cf. Veltemweg). De hoeve staat aangeduid op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571). In de tweede helft van de 20ste eeuw moest het hele goed wijken voor een nieuwe woonwijk. De boerderij, Invalidenlaanlaan nummer 27 (cf. infra), een stuk gracht van de omwalling haaks op de Invalidenlaan, resten van een boomgaard en enkele weilanden afgezoomd met knotwilgen herinneren nog aan het leengoed.
De huidige bebouwing dateert hoofdzakelijk uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

  • CAFMEYER M., Sint-Kruis, oud en nieuw, 1970, pagina 41.
  • KEMEL Y., Beaupré, ter perse bij Brugs Ommeland, 2005.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 23.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Eenheidsbebouwing uit de jaren 1920

  • Is deel van
    Sint-Kruis