Geografisch thema

Bisschopsdreef

ID: 8844   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8844

Beschrijving

Rechte, 750 meter lange, kasteeldreef van de Polderstraat naar de Gemeneweideweg-Noord. Deze dreef, aangelegd in 1762 vormt de toegangsweg tot het voormalig buitenverblijf (sinds 1720) van de bisschop als "een nieuwe dreef leedende van het casteel van Royeghem tot omtrent de kercke van Sinte Cruys ende reghte vue hebbende op den Hallen thoren". De oprijlaan met driedubbele rijen eikenbomen sluit aan bij de formele 18de-eeuwse tuin van het kasteel cf. Rooigem nummers 1-3. De as van de dreef loopt rechtstreeks van het kasteel tot het Belfort en de toren van de nu verdwenen bisschopskerk Sint-Donaas.
Vanaf de aanleg in 1762 wordt de dreef als publieke toegangsweg gebruikt. Tussen 1835 en 1948 spreekt men achtereenvolgens van de Dreef van Visart en de Dreef van Pierpont al naargelang de toenmalige kasteelbewoners. Vanaf 1948 krijgt de dreef de oorspronkelijke benaming terug. Oorspronkelijk was de oprijlaan geschrankt door driedubbele rijen bomen, die volgens stamboringen dateren van circa 1760, de buitenste rijen moesten wijken voor de verkaveling ingezet vanaf de jaren 1950.
Aan de Polderstraat staan aan de ingang van de dreef twee linden met aan weerszijden drie arduinen paaltjes, het middelste links met datum 1763. De paaltjes zijn verbonden met smeedijzeren kettingen en hebben ongelijke vormen en afmetingen. Vormelijke overeenkomsten met de palen aan het kasteelhekken duiden wellicht op dezelfde steenhouwer. Paaltjes en kettingen zijn in 2003 onder toezicht van het ontwerpbureau van de Stad Brugge gerestaureerd.

Residentiële woonstraat met grote villa's. Nummer 23 dateert van 1937, de overige huizen worden hoofdzakelijk in de jaren 1950 en 1960 gebouwd. Aan de zuidkant liggen tussen de nieuwe huizen nog enkele weilanden die hoorden bij de hoeves cf. Oude Hoogweg. Nummer 27 is de architectenwoning van Vivian De Smet gebouwd in 1963, laag huis onder gedeeltelijk uitkragend plat dak, de straatgevel is opengewerkt met een glaswand.

 • CAFMEYER M., Sint-Kruis, oud en nieuw, 1970, pagina 45.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 29.
 • VANNESTE S. Als de eiken van Rooigem en de Bisschopsdreef konden vertellen..., 2000, onuitgegeven Eindwerk voor de Wetsvlaamse Gidsenkring, pagina 29.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Is deel van
  Sint-Kruis
  Sint-Kruis (Brugge)

 • Omvat
  Landhuis
  Bisschopsdreef 23 (Brugge)