Geografisch thema

Boogschutterslaan

ID: 8847   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8847

Beschrijving

Loopt vanaf de Moerkerkse Steenweg met een bocht langs de kerk van Sint-Kruis tot aan de Blauwkasteelweg. De straat wordt aangelegd circa 1958. De naam refereert aan de schuttersgilde "De Vrije Archiers van mynheere Sint Sebastiaen". De stichtingsakte van 1476 vermeldt dat de gilde in dienst staat van het Proosse van Sint-Donaas. Aanvankelijke vestiging naast de kerk van Sint-Kruis cf. Moerkerkse Steenweg. In de 19de en 20ste eeuw op verschillende locaties en sedert 1975 aan de Blauwkasteelweg.
Tussen 1843 en 1881 vestiging van een jongensschool op de hoek met de Polderstraat. Daarna wordt het gebouw in gebruik genomen als politiekantoor met gevangenis, lijkenhuis en bibliotheek. Het gebouw wordt in de tweede helft van de 20ste eeuw afgebroken, op die plaats staat nu een handelszaak.
Het begin van de straat wordt gedomineerd door de kerk en kerkhof van Sint-Kruis, cf. Moerkerkse Steenweg. Tegenover de kerk ligt een vleugel van het klooster van de zusters van Maria en een school van 1925-1930 cf. Pastorieweg nummer 2. Aan de westkant bevindt zich de technische school Mariawende met gebouwen uit het begin van de jaren 1960.
Hoofdzakelijk bewoning met huizen uit de jaren 1950 en 1960.

  • CALLEWAERT D., KEMEL Y., VANHULLE A., 150 jaar onderwijs in Sint-Kruis, Werkgroep geschiedenis Sint-Kruis, 2002, pagina's 7-8.
  • DUYCK R., Sint-Kruis, geschiedenis van de Brugse rand, 1987, pagina 21.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 33.
  • WEYTS D., Een verdwenen herberg in Sint-Kruis: van De Olifant en Het Gildenhuis tot het gemeentehuis, in Het Brugs Ommeland, jaargang 38, nummer 1, 1998, pagina 43.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties