Geografisch thema

Brieversweg

ID
8851
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8851

Beschrijving

Volgt het patroon van de vroegere landweg, lopend vanaf de Moerkerkse Steenweg over Moerkerke, Middelburg, Aardenburg tot in Sint-Laureins in Oost-Vlaanderen. Vanaf de Doornhut ligt de Brieversweg op het grondgebied Male. De weg slingert zich door de voormalige pachtgronden van de graaf van Vlaanderen, beschreven in een rol of brief; via deze weg werd door de rentmeester of briever de pachtgelden geïnd. De naam wordt reeds vanaf het begin van de 14de eeuw in de bronnen vermeld. Ook Galgestraat genoemd naar de Malegalg, zie Beukenboslaan. Tussen de twee wereldoorlogen en op vraag van de bewoners wordt de naam gewijzigd in Nachtegaalstraat. In 1948 krijgt de Brieversweg de oorspronkelijke benaming terug. Op het plan van Popp (1842) vanaf de Doornhut aangeduid als "Weg naar Antwerpen". Tot het eind van de 19de eeuw maakt de weg tussen de Doornhut (ongeveer ter hoogte van nummer 19) en de Puienbroeklaan een noordwaartse kromming zodat de Malegalg oorspronkelijk aan de zuidkant van de weg lag, circa 1889 wordt de weg rechtgetrokken, zie huidig. Vanaf het gehucht Male loopt de Brieversweg, hier met kasseibestrating, loodrecht door het Maleveld naar Vivenkapelle.

De bebouwing varieert. Het eerste gedeelte aan de zuidzijde wordt tussen 1900 en 1920 geleidelijk aan verkaveld voor het bouwen van een rij arbeiderswoningen (nummers 9-43). Nummer 7 met roodbakstenen gevel, muuropeningen met geblokte ontlastingsbogen en bewaard schrijnwerk dateert van 1934. Daarop aansluitend en terugspringend op de rooilijn staan bescheiden burgerwoningen met voortuintjes, zie nummers 45-61. Nummers 45-51 zijn vier diephuizen met puntgevel (nummer 45 zogenaamd "VILLA / AIME", nummer 47 zogenaamd "VILLA / THERESE", zie gevelstenen), nummers 45-49 is een samenstel van drie gelijkaardige kleine burgerhuizen met voortuin gebouwd in 1931-1932. De muuropeningen hebben bepleisterde lateien, bij nummer 49 geaccentueerd door historiserende geblokte ontlastingsbogen. Nummers 55-59 is een samenstel van drie gelijkaardige kleine burgerhuizen gebouwd in 1933-1934, nummer 55 zogenaamd "VILLA / ANTOINETTE", nummer 57 zogenaamd "VILLA / MADELEINE", nummer 59 zogenaamd "VILLA / ANDREA", zie gevelstenen. De eenvoudige bakstenen gevels zijn verlevendigd met bepleisterde banden en erkers op de verdieping. Nummer 61 is een laag huis in 1938 ontworpen door architect Albert Van Robays (Sint-Kruis) en heeft een eenvoudige roodbakstenen gevel met dakvenster uitgebouwd als erker.

De noordkant wordt hoofdzakelijk bepaald door bijgebouwen en garages van de huizen aan de Moerkerkse Steenweg. Verder wordt de weg getypeerd door meer residentiële woningen, onder meer met villa's (nummers 65, 67, 83) en sedert de jaren 1930 aanwezigheid van de kazerne van de zeemacht. Vanaf de Doornhut uitsluitend open of halfopen bebouwing onder meer met villa's en koppelwoningen (zie nummers 161-163). Aanwezigheid van de basisschool "De Linde" (nummer 185) en enige commerciële activiteit. Het gerenoveerde, dwars op de straat gelegen boerenhuis, nummer 249, staat op de Poppkaart (1842). Nummer 418 is een voormalig winkelhuis van 1933 met bijhorende bergplaats en ligt in het centrum van het gehucht Male, de bakstenen gevel wordt getypeerd door verticaal metselwerk en een hoger opgaande rechtertravee.

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1040/0631, 1931; nummer 1041/0742, 1933; nummer 1042/0802, 1934; nummer 1045/0982, 1938.
 • CAFMEYER M., Sint-Kruis, oud en nieuw, 1970, p. 25, 65.
 • DUYCK R., Sint-Kruis, geschiedenis van de Brugse rand, 1987, p. 41-44.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 36.
 • ZWARTJES L., Sint-Kruis: van landelijke tot verstedelijkte gemeente. Eindwerk KUL, 1986, p. 79.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Grote villa in ommuurde parktuin

 • Omvat
  Grote villa in ruime tuin

 • Omvat
  Huis L. Lefèvre

 • Omvat
  Kasteel Les Mélèzes

 • Omvat
  Parochiekerk van Male, Sint-Thomas van Kantelberg

 • Omvat
  Poortgebouw en gevangenisbarak

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Tuinhuis

 • Omvat
  Tweegezinswoning van 1933

 • Omvat
  Villa Antoon van 1933

 • Omvat
  Villa Ten Doorn

 • Omvat
  Villa van 1930

 • Omvat
  Villa van 1934

 • Omvat
  Vrijstaand hoekhuis

 • Is deel van
  Sint-Kruis


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brieversweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/8851 (Geraadpleegd op 18-06-2021)