Geografisch thema

Damse Vaart-Zuid

ID: 8855   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8855

Beschrijving

Vertrekt vanaf de Dampoortstraat en loopt verder op het grondgebied Damme; gelegen aan de zuidkant van de Damse Vaart. Laatst genoemde is uitgegraven circa 1180 als verbinding met de zwinarm ter hoogte van Damme en als uitweg naar de zee. In de vroegere bedding van het Zwin liet Napoleon, in 1810, het kanaal door Spaanse krijgsgevangenen uitgraven met als doelstelling het maken van een aansluiting op de Westerschelde via Breskens. De graafwerken werden echter circa 1830 ter hoogte van Sluis stopgezet. De Damse Vaart vormt tevens de grens met Koolkerke. Tot 1948 heette de straat Damse Vaart, daarna Damse Vaart-Zuid.
Rechte weg langs het water met op de hoge oevers de kenmerkende, door de westenwind, schuin groeiende populieren. Op de hoek met de Dampoortstraat en gelegen aan het Zuidervaartje, aanwezigheid tussen 1865 en 2000-2001 van de gebouwen van graanhandelaar en mouterij Huys. Na afbraak wordt, op de vrijgekomen gronden vanaf 2001 een complex met appartementen en kantoren gebouwd, ontworpen door het architectenbureau Buro II (Roeselare). Het complex krijgt een bijkomende toegang via een nieuwe brug over het Zuidervaartje.
In de tweede helft van de 19de en in de eerste helft van de 20ste eeuw vestigen zich een aantal bedrijfjes onder meer cf. nummer 21 en 26, deze krijgen tegenwoordig een nieuwe bestemming als woning/loft. Hoofdzakelijk bewoning, ook commerciële activiteiten. Aanwezigheid vanaf 1932 van de sportclub "De Witte Beer" (nummer 76) onder meer met tennisvelden. Aaneengesloten bebouwing (vanaf begin 20ste eeuw) tot aan de Karel van Manderstraat.
Voorbij de Karel van Manderstraat schaarse bebouwing met enkele villa's en boerderijen en zicht op het open, lager gelegen polderlandschap van de Broek. Nummer 202, zogenaamd "HET DAK" cf. opschrift en gebouwd in 1978, is een alleenstaande woning onder een monumentaal leien zadeldak. Het huis ligt verzonken achter de dijk met aan de zuidzijde uitzicht op de polders.

 • DIENST INFRASTRUCTUUR EN RUIMTELIJKE ORDENING BRUGGE, Bouwvergunning, nummer 2185/2001.
 • RYCKAERT M. (en andere), Brugge. De geschiedenis van een Europese stad, 1999, pagina 171.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 43.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Alleenstaande stadswoning van 1910
  Damse Vaart-Zuid 72 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis met garage
  Damse Vaart-Zuid 14 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis met garage
  Damse Vaart-Zuid 34 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis van 1906
  Damse Vaart-Zuid 9 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis van 1908
  Damse Vaart-Zuid 12 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis van 1929
  Damse Vaart-Zuid 17 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerwoning met garage
  Damse Vaart-Zuid 45 (Brugge)

 • Omvat
  Herberg 't Apertje
  Damse Vaart-Zuid 223 (Brugge)

 • Omvat
  Herberg De vijf ringen
  Damse Vaart-Zuid 112-113 (Brugge)

 • Omvat
  Hoeve De Drie Masten
  Damse Vaart-Zuid 99 (Brugge)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Damse Vaart-Zuid 183 (Brugge)

 • Omvat
  Huizen Stil Genot en Rust Roest
  Damse Vaart-Zuid 18-19 (Brugge)

 • Omvat
  Interbellumwoning met garage
  Damse Vaart-Zuid 38 (Brugge)

 • Omvat
  Kantoorgebouw van de ijzer- en bronsgieterij Sint-Eloy
  Damse Vaart-Zuid 42 (Brugge)

 • Omvat
  Samenstel van burgerhuis en werkplaats
  Damse Vaart-Zuid 20-21 (Brugge)

 • Omvat
  Samenstel van drie interbellumwoningen
  Damse Vaart-Zuid 51-52, 53 (Brugge)

 • Omvat
  Samenstel van twee bel-etagewoningen
  Damse Vaart-Zuid 10-11 (Brugge)

 • Omvat
  Samenstel van twee gelijkaardige stadswoningen
  Damse Vaart-Zuid 32-33 (Brugge)

 • Omvat
  Samenstel van twee woonhuizen
  Damse Vaart-Zuid 35-36 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Damse Vaart-Zuid 31 (Brugge)

 • Omvat
  Tennisclub De witte Beer
  Damse Vaart-Zuid 76 (Brugge)

 • Omvat
  Woning Maria
  Damse Vaart-Zuid 30 (Brugge)

 • Omvat
  Woning Vaartzicht van 1929
  Damse Vaart-Zuid 44 (Brugge)

 • Omvat
  Woonhuis naar ontwerp van Guido Van Oyen
  Damse Vaart-Zuid 79 (Brugge)

 • Is deel van
  Sint-Kruis
  Sint-Kruis (Brugge)