Geografisch thema

Damse Vaart-Zuid

ID
8855
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8855

Beschrijving

Vertrekt vanaf de Dampoortstraat en loopt verder op het grondgebied Damme; gelegen aan de zuidkant van de Damse Vaart. Laatst genoemde is uitgegraven circa 1180 als verbinding met de zwinarm ter hoogte van Damme en als uitweg naar de zee. In de vroegere bedding van het Zwin liet Napoleon, in 1810, het kanaal door Spaanse krijgsgevangenen uitgraven met als doelstelling het maken van een aansluiting op de Westerschelde via Breskens. De graafwerken werden echter circa 1830 ter hoogte van Sluis stopgezet. De Damse Vaart vormt tevens de grens met Koolkerke. Tot 1948 heette de straat Damse Vaart, daarna Damse Vaart-Zuid. Rechte weg langs het water met op de hoge oevers de kenmerkende, door de westenwind, schuin groeiende populieren. Op de hoek met de Dampoortstraat en gelegen aan het Zuidervaartje, aanwezigheid tussen 1865 en 2000-2001 van de gebouwen van graanhandelaar en mouterij Huys. Na afbraak wordt, op de vrijgekomen gronden vanaf 2001 een complex met appartementen en kantoren gebouwd, ontworpen door het architectenbureau Buro II (Roeselare). Het complex krijgt een bijkomende toegang via een nieuwe brug over het Zuidervaartje. In de tweede helft van de 19de en in de eerste helft van de 20ste eeuw vestigen zich een aantal bedrijfjes onder meer, zie nummer 21 en 26, deze krijgen tegenwoordig een nieuwe bestemming als woning/loft. Hoofdzakelijk bewoning, ook commerciële activiteiten. Aanwezigheid vanaf 1932 van de sportclub "De Witte Beer" (nummer 76) onder meer met tennisvelden. Aaneengesloten bebouwing (vanaf begin 20ste eeuw) tot aan de Karel van Manderstraat. Voorbij de Karel van Manderstraat schaarse bebouwing met enkele villa's en boerderijen en zicht op het open, lager gelegen polderlandschap van de Broek. Nummer 202, zogenaamd "HET DAK", zie opschrift en gebouwd in 1978, is een alleenstaande woning onder een monumentaal leien zadeldak. Het huis ligt verzonken achter de dijk met aan de zuidzijde uitzicht op de polders.

 • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunning, nummer 2185/2001.
 • RYCKAERT M. (en andere), Brugge. De geschiedenis van een Europese stad, 1999, p. 171.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 43.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Architectenwoning Guido Van Oyen

 • Omvat
  Burgerhuis met garage

 • Omvat
  Burgerhuis met garage

 • Omvat
  Burgerhuis met garage

 • Omvat
  Burgerhuis van 1906

 • Omvat
  Burgerhuis van 1908

 • Omvat
  Burgerhuis van 1929

 • Omvat
  Herberg 't Apertje

 • Omvat
  Herberg De vijf ringen

 • Omvat
  Hoeve De Drie Masten

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Huizen Stil Genot en Rust Roest

 • Omvat
  Kantoorgebouw van de ijzer- en bronsgieterij Sint-Eloy

 • Omvat
  Samenstel van burgerhuis en werkplaats

 • Omvat
  Samenstel van burgerhuizen

 • Omvat
  Samenstel van stadswoningen

 • Omvat
  Samenstel van stadswoningen

 • Omvat
  Samenstel van stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning met garage

 • Omvat
  Tennisclub De witte Beer

 • Omvat
  Vrijstaande stadswoning

 • Omvat
  Woning Maria

 • Omvat
  Woning Vaartzicht van 1929

 • Is deel van
  Sint-Kruis


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Damse Vaart-Zuid [online] https://id.erfgoed.net/themas/8855 (Geraadpleegd op 22-06-2021)